Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น:
ส่งประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน 1669


เทศบาลตำบลบรรพตพิสัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:8978]
โดย:
วันที่ 10 ก.พ. 55

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก โครงการสอบ ราคาจ้างปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาถนนตีคลี (ถนนตีคลี – ถนนตาคลีพัฒนา) ระยะที่ 2 (ดู:34)(วันที่:7 ธ.ค. 59)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู:42)(วันที่:7 ธ.ค. 59)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2559 (ดู:45)(วันที่:7 ธ.ค. 59)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระโดน ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ (ดู:214)(วันที่:2 ธ.ค. 59)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (ดู:64)(วันที่:2 ธ.ค. 59)