Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น:
ส่งประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน 1669


เทศบาลตำบลบรรพตพิสัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:8761]
โดย:
วันที่ 10 ก.พ. 55

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ซอยบริเวณวัดหนองแพงพวย (ดู:63)(วันที่:24 มิ.ย. 59)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ซอยบริเวณบ้านนายอภิชาญ (ดู:60)(วันที่:24 มิ.ย. 59)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ซอยบริเวณบ้านนางแฉล้ม (ดู:45)(วันที่:24 มิ.ย. 59)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้เครื่องจักรกลเกรดบดอัดผิวทางเดิม หมู่ที่ ๖ สายบ้านนายสุรินทร์ ยิ้มอยู่ (ดู:44)(วันที่:24 มิ.ย. 59)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ซอยบริเวณวัดหนองแพงพวยถึงบ้านผู้ใหญ่พจนา (ริมคลอง R3) (ดู:45)(วันที่:24 มิ.ย. 59)