Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น:
ส่งประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน 1669


เทศบาลตำบลบรรพตพิสัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:6303]
โดย:
วันที่ 10 ก.พ. 55

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ดู:22)(วันที่:26 พ.ย. 57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสามพันไร่ หมู่ที่ 20 (ดู:63)(วันที่:25 พ.ย. 57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง (ดู:64)(วันที่:25 พ.ย. 57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อโครงการซื้อรถยนต์ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ (ดู:75)(วันที่:24 พ.ย. 57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อโครงการซื้อรถฟาร์มแรคเตอร์ พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน 1 คัน (ดู:71)(วันที่:24 พ.ย. 57)