Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น:
ส่งประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน 1669


เทศบาลตำบลบรรพตพิสัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:5799]
โดย:
วันที่ 10 ก.พ. 55

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองตาคลี (ดู:4)(วันที่:23 ก.ค. 57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 เมตร ซอยแยกถนนดอกไม้แดง (หลังร้านกิจไพศาลค้าไม้) (ดู:5)(วันที่:23 ก.ค. 57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายวังข่อย-หนองสะแกยาว หมู่ที่ 5 (ดู:4)(วันที่:23 ก.ค. 57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ (ดู:10)(วันที่:23 ก.ค. 57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น (ดู:141)(วันที่:18 ก.ค. 57)