Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น:
ส่งประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน 1669


เทศบาลตำบลบรรพตพิสัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:6846]
โดย:
วันที่ 10 ก.พ. 55

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกแก้มลิง หมู่ที่ 7 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (ดู:26)(วันที่:27 เม.ย. 58)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บริเวณกลุ่มบ้านนางประทม งอยไธสง หมู่ที่ 9 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (ดู:24)(วันที่:27 เม.ย. 58)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองสำหรับใช้เพื่อการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (ดู:26)(วันที่:27 เม.ย. 58)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมุ่ที่ 3 (ดู:63)(วันที่:24 เม.ย. 58)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 2 รายการ (ดู:53)(วันที่:23 เม.ย. 58)