Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น: สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์
ส่งประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน 1669


เทศบาลตำบลบรรพตพิสัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:5228]
โดย: สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 10 ก.พ. 55

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ( ครั้งที่ 2 ) (ดู:61)(วันที่:24 เม.ย. 57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหูกวาง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ (ดู:57)(วันที่:23 เม.ย. 57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง (ดู:81)(วันที่:21 เม.ย. 57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลลาดยาว (ดู:80)(วันที่:18 เม.ย. 57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาซื้อหนังสือเรียน (ดู:76)(วันที่:18 เม.ย. 57)