Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น:
ส่งประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน 1669


เทศบาลตำบลบรรพตพิสัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:9308]
โดย:
วันที่ 10 ก.พ. 55

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อกระสอบบรรจุทราย จำนวน 20,000 ใบ (ดู:5)(วันที่:29 พ.ค. 60)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 400 ลบ.ม. (ดู:4)(วันที่:29 พ.ค. 60)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด 2 โครงการ (ดู:4)(วันที่:29 พ.ค. 60)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มนานายวาว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว (ดู:34)(วันที่:26 พ.ค. 60)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) (ดู:38)(วันที่:26 พ.ค. 60)