Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น:
ส่งประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน 1669


เทศบาลตำบลบรรพตพิสัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:8876]
โดย:
วันที่ 10 ก.พ. 55

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการประมูลซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าจำนวน 1 คัน (ดู:15)(วันที่:27 ก.ย. 59)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (นว.ถ.5-0008) สายตลาดหนองตายาย หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ (ดู:54)(วันที่:26 ก.ย. 59)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลงหินคลุกภายในหมู่บ้านพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1,6,10,11,13 ตำบลทับกฤช (ดู:94)(วันที่:23 ก.ย. 59)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศแจ้งผลการเปิดซองสอบราคาโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะสระนายรวมบริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านเกาะขาช้าง ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (ดู:108)(วันที่:22 ก.ย. 59)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ดู:108)(วันที่:22 ก.ย. 59)