Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น:
ส่งประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน 1669


เทศบาลตำบลบรรพตพิสัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:9167]
โดย:
วันที่ 10 ก.พ. 55

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ รายชื่อ ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเสนอราคา (ดู:47)(วันที่:24 มี.ค. 60)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในโครงการสงเคราะห์ผู้ด้วยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู:49)(วันที่:24 มี.ค. 60)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนปรับเกรดผิวทางพร้อมลงหินคลุกกลบหลุมบ่อเฉพาะจุด หมู่ที่ 6 สายแหลมตะโกรก ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ดู:46)(วันที่:24 มี.ค. 60)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: การคำนวณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณนานายจง หมู่ที่ 5 (ดู:39)(วันที่:23 มี.ค. 60)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: การคำนวณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณนานายจง หมู่ที่ 5 (ดู:37)(วันที่:23 มี.ค. 60)