Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น:
ส่งประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน 1669


เทศบาลตำบลบรรพตพิสัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:8291]
โดย:
วันที่ 10 ก.พ. 55

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ทำนบ เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ผู้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2559 (ดู:14)(วันที่:24 พ.ย. 58)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558 (ดู:16)(วันที่:24 พ.ย. 58)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: แก้ไขเวลาเสนอราคาประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม) (ดู:19)(วันที่:24 พ.ย. 58)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหมู่ที่18 บ้านคลองหินปูน ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครั้งที่ 3 (ดู:17)(วันที่:24 พ.ย. 58)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครั้งที่ 3 (ดู:20)(วันที่:24 พ.ย. 58)