Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น:
ส่งประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน 1669


เทศบาลตำบลบรรพตพิสัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:6495]
โดย:
วันที่ 10 ก.พ. 55

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา (ดู:10)(วันที่:30 มี.ค. 58)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ 5/๒๕๕8 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการสอบราคาซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่นชุดดอกไม้มหัศจรรย์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง บริเวณวัดโพนทอง ครั้งที่ 2 (ดู:64)(วันที่:27 มี.ค. 58)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด ม.6 บ้านศรีทอง (สายบ้านกำนันสมัคร-กลุ่มบ้านนายเชื้อ) ต.ห้วยนำ้หอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ หน้า2 (ดู:60)(วันที่:27 มี.ค. 58)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด ม.6 บ้านศรีทอง (สายบ้านกำนันสมัคร-กลุ่มบ้านนายเชื้อ) ต.ห้วยนำ้หอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ หน้า1 (ดู:46)(วันที่:27 มี.ค. 58)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด ม.6 บ้านศรีทอง (สายบ้านกำนันสมัคร-กลุ่มบ้านนายเชื้อ) ต.ห้วยนำ้หอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ (ดู:46)(วันที่:27 มี.ค. 58)