Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น:
ส่งประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน 1669


เทศบาลตำบลบรรพตพิสัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:8915]
โดย:
วันที่ 10 ก.พ. 55

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนา ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:36)(วันที่:25 ต.ค. 59)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประมาณการประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนา ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (ดู:34)(วันที่:25 ต.ค. 59)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านพุฝรั่ง ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:32)(วันที่:25 ต.ค. 59)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประมาณการประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านพุฝรั่ง ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (ดู:34)(วันที่:25 ต.ค. 59)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านหัวพุ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:35)(วันที่:25 ต.ค. 59)