Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น:
ส่งประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน 1669


เทศบาลตำบลบรรพตพิสัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:8442]
โดย:
วันที่ 10 ก.พ. 55

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศกำหนดการตรวจการจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete สายแยก ทล.225 – บ้านคลองปลากดใน (นว.ถ.52-001) หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 12 ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ดู:54)(วันที่:10 ก.พ. 59)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559 (ดู:59)(วันที่:10 ก.พ. 59)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประมาณการกล้องวงจรปิด (CCTV) (ดู:70)(วันที่:10 ก.พ. 59)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการจ้างออกแบบตกแต่งอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตาคลีแห่งใหม่ ตามโครงการออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตาคลี โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (ดู:93)(วันที่:9 ก.พ. 59)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการงานลงหินคลุกภายในตำบลหนองบัว พร้อมทำการปรับเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (ดู:74)(วันที่:9 ก.พ. 59)