Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น:
ส่งประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน 1669


เทศบาลตำบลบรรพตพิสัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:9111]
โดย:
วันที่ 10 ก.พ. 55

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้าง ตามโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนภายในหมู่บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว (ดู:69)(วันที่:24 ก.พ. 60)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำหมู่ที่ 20 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ (ดู:53)(วันที่:21 ก.พ. 60)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ปร.4 ปร.5.โครงการขุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 20 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ (ดู:53)(วันที่:21 ก.พ. 60)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการขุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 20 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ (ดู:47)(วันที่:21 ก.พ. 60)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างถนนสายโนนกรอก จำนวน 3 โครงการ (ดู:62)(วันที่:22 ก.พ. 60)