Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท้องถิ่น:
ส่งประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน 1669


เทศบาลตำบลบรรพตพิสัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:9901]
โดย:
วันที่ 10 ก.พ. 55

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่เก็บเงินรายได้ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 , 6 , 9 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู:21)(วันที่:19 มี.ค. 61)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่เก็บเงินรายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู:21)(วันที่:19 มี.ค. 61)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนตักศิลา (ข้างบ้านเลขที่ 37) ร.ต.สมาน อยู่สวัสดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู:25)(วันที่:19 มี.ค. 61)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำวันที่ 29 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ดู:26)(วันที่:19 มี.ค. 61)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลทับกฤช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู:25)(วันที่:19 มี.ค. 61)