Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 427 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  แบบรายงานสถิติการลาของข้าราชการ
16 เม.ย. 58
209
  ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ
8 เม.ย. 58
212
  การปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
2 เม.ย. 58
462
  การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี พ.ศ.2558
17 มี.ค. 58
549
  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ 3
4 ก.พ. 58
475
  ประกาศ รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครสวรรค์
3 ก.พ. 58
394
  แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ปี 2557/58
28 ม.ค. 58
518
  ขอความร่วมมือกรอกแบบสรุปข้อมูลวุฒิการศึกษาและประวัติการสอบแข่งขันเพื่อขึ้นบัญชีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการของข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
14 ม.ค. 58
469
  โครงการบรรยายการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 แก่ผู้มีสิทธิ
12 ธ.ค. 57
625
  การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ...(UNDO)
13 พ.ย. 57
822
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2557
5 พ.ย. 57
438
  โบนัท อปท. (ให้รับหนังสือนำส่งตัวจริงได้ที่ ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)
3 พ.ย. 57
1624
  ขอเชิญร่วมงานฌาปณกิจ นายประสพสุข ภูมิอินทร์
27 ต.ค. 57
522
  ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกศึกษาอบรมหลักสูตร "ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 2
5 ก.ย. 57
702
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนคนพิการ
5 ก.ย. 57
747
  ประกาศ สนง.คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องราคาจำหน่ายปลีกแนะนำปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช ปี 2557
22 ก.ค. 57
1655
  เชิญชมงาน "IP innovation and Technology Expo-IPITEx.2014"
17 ก.ค. 57
902
  ประกาศ ขอเชิญชมงาน "IP innovation and Technology Expo - IPITEx.2014
19 มิ.ย. 57
1272
  ประชาสัมพันธ์ รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยเพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2558 จำนวน 2 หลักสูตร
13 มิ.ย. 57
1368
  ประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย
3 มิ.ย. 57
1087

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22