Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 504 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ก.พ.ค.MSPC คู่มืออุทธรณ์
13 ก.ย. 60
56
  จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครนครสวรรค์
8 ก.ย. 60
126
  การดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
8 ก.ย. 60
137
  โครงการจัดสร้างพระกริ่ง - เหรียญ "พระพุทธโสธร" รุ่น "ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60"
8 ก.ย. 60
115
  ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
8 ก.ย. 60
193
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8 ก.ย. 60
207
  รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมาส 2 ปี 2560
8 ก.ย. 60
161
  รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมาส 2 ปี 2560
23 ส.ค. 60
118
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ "รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบจ.กำแพงเพชร
23 ส.ค. 60
160
  ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรียน (ชาย) เข้ารับราชการ
9 ส.ค. 60
211
  การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS
7 ส.ค. 60
226
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Bidding : e-bidding) "
2 ส.ค. 60
226
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองพร้อมลงหินคลุกคันคลอง ม.8 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี เชื่อมต่อ ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า (ช่วงที่3)
2 ส.ค. 60
265
  รายงานงบทดลองรายวัน
14 ก.ค. 60
275
  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์
18 พ.ค. 60
497
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นานางประนอม สังข์คำถึงที่นานายอรุณ อินจันทร์ ม.3
2 พ.ค. 60
495
  ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2560
10 เม.ย. 60
3853
  การประกวดองค์กร "ดูแลห่วงใยใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน ปี 2560
7 ก.พ. 60
926
  รายงานการเปิดศูนย์การพัฒนาการจัดเก็บรายได้และการประยุกต์ใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐)
16 ม.ค. 60
977
  ประชาสัมพันธ์เส้นทางศึกษาโครงการพระราชดำริ "ตามรอยพระบาทตามศาสตร์พระราชา " จังหวัดเพชรบุรี
4 ม.ค. 60
758

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26