Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 412 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ สนง.คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องราคาจำหน่ายปลีกแนะนำปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช ปี 2557
22 ก.ค. 57
609
  เชิญชมงาน "IP innovation and Technology Expo-IPITEx.2014"
17 ก.ค. 57
387
  ประกาศ ขอเชิญชมงาน "IP innovation and Technology Expo - IPITEx.2014
19 มิ.ย. 57
804
  ประชาสัมพันธ์ รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยเพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2558 จำนวน 2 หลักสูตร
13 มิ.ย. 57
921
  ประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย
3 มิ.ย. 57
664
  โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
2 มิ.ย. 57
865
  การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2557
2 มิ.ย. 57
739
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา
2 มิ.ย. 57
627
  ร่วมถวายพระราชกุศลเนื่องในการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา"
30 พ.ค. 57
534
  ขอเชิญร่วมทำบุญ ทำกุศล ประมูลเลขสวย
30 เม.ย. 57
912
  เข้าร่วมประกวด "โครงการ อบต.Energy Awards"
18 เม.ย. 57
734
  ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทย วิถีพุทธ ระหว่างวันที่ 13-16 เม.ย.57 ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
10 เม.ย. 57
684
  ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม โครงการทุนสร้างคน สร้างบัณทิต รุ่น 16/2557
10 เม.ย. 57
691
  ตัวอย่างคำสั่งเทศบาล,อบต.
10 เม.ย. 57
1040
  การนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหาร เพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริิหาร
9 เม.ย. 57
1514
  กำหนดการออกตรวจประเมินผลงานของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 7
9 เม.ย. 57
1363
  ร่วมถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
9 เม.ย. 57
729
  แบบรายงานสถิติการลาของข้าราชการ
8 เม.ย. 57
1084
  กำหนดการออกตรวจปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี และกรอบอัตราพนักงานจ้าง 4 ปี จำนวน 49 แห่ง
4 เม.ย. 57
1336
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
21 มี.ค. 57
966

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21