Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 486 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  รายงานการเปิดศูนย์การพัฒนาการจัดเก็บรายได้และการประยุกต์ใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐)
16 ม.ค. 60
70
  ประชาสัมพันธ์เส้นทางศึกษาโครงการพระราชดำริ "ตามรอยพระบาทตามศาสตร์พระราชา " จังหวัดเพชรบุรี
4 ม.ค. 60
52
  ประชาสัมพันธ์ ปศุสัตว์คุมเข้ม ฟาร์มสัตว์ปีกปลอดภัยปลอดโรค
29 ธ.ค. 59
82
  โครงการรวบรวมข้าวเปลือกของสถาบันเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล
25 พ.ย. 59
299
  โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจน
21 พ.ย. 59
274
  เชิญร่วมพิธีครบรอบ 50 ปี น้อมรำลึกตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งเสด็จฯ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
16 พ.ย. 59
370
  ประกาศ อบต.หนองนมวัว แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
19 ต.ค. 59
317
  การรับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ
19 ต.ค. 59
397
  การป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดในชุมชน
11 ต.ค. 59
435
  การรับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ
5 ต.ค. 59
374
  การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่างๆ ในงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2559
5 ก.ย. 59
654
  วารสารส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น
2 ก.ย. 59
691
  เชิญชวนการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559
30 ส.ค. 59
506
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศประมูลจ้างขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น
26 ส.ค. 59
801
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2559 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
18 ส.ค. 59
679
  ประกาศ ทม.ตาคลี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ วัน เวลาและสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตาคลี
16 ส.ค. 59
429
  ประชาสัมพันธ์โครงการ "ภาคภูมิแผ่นดินไทย"
15 ส.ค. 59
473
  ขอเชิญชวนร่วมเป็นเครือข่ายหน่วยงานปลอดโฟม และอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนปลอดโฟม ลดขยะ และการรับสมัครครูเข้ารับการอบรม
11 ส.ค. 59
704
  การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560
5 ส.ค. 59
530
  ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย)เข้ารับราชการ
3 ส.ค. 59
499

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25