Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 432 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
25 มิ.ย. 58
85
  ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชน
24 มิ.ย. 58
65
  โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกโดยการตรวจสุขภาพประจำปี
27 พ.ค. 58
278
  ขั้นตอนการตอบแบบสำรวจคุณภาพชีวิตการทำงานของ สถ.ผ่านระบบออนไลน์
27 พ.ค. 58
215
  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานบัญชี ประจำปี 2558
22 พ.ค. 58
471
  แบบรายงานสถิติการลาของข้าราชการ
16 เม.ย. 58
614
  ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ
8 เม.ย. 58
389
  การปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
2 เม.ย. 58
794
  การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี พ.ศ.2558
17 มี.ค. 58
806
  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ 3
4 ก.พ. 58
633
  ประกาศ รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครสวรรค์
3 ก.พ. 58
497
  แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ปี 2557/58
28 ม.ค. 58
636
  ขอความร่วมมือกรอกแบบสรุปข้อมูลวุฒิการศึกษาและประวัติการสอบแข่งขันเพื่อขึ้นบัญชีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการของข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
14 ม.ค. 58
568
  โครงการบรรยายการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 แก่ผู้มีสิทธิ
12 ธ.ค. 57
754
  การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ...(UNDO)
13 พ.ย. 57
1032
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2557
5 พ.ย. 57
566
  โบนัท อปท. (ให้รับหนังสือนำส่งตัวจริงได้ที่ ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)
3 พ.ย. 57
1885
  ขอเชิญร่วมงานฌาปณกิจ นายประสพสุข ภูมิอินทร์
27 ต.ค. 57
673
  ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกศึกษาอบรมหลักสูตร "ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 2
5 ก.ย. 57
802
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนคนพิการ
5 ก.ย. 57
861

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22