Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 472 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2559 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
18 ส.ค. 59
111
  ประกาศ ทม.ตาคลี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ วัน เวลาและสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตาคลี
16 ส.ค. 59
70
  ประชาสัมพันธ์โครงการ "ภาคภูมิแผ่นดินไทย"
15 ส.ค. 59
86
  ขอเชิญชวนร่วมเป็นเครือข่ายหน่วยงานปลอดโฟม และอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนปลอดโฟม ลดขยะ และการรับสมัครครูเข้ารับการอบรม
11 ส.ค. 59
149
  การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560
5 ส.ค. 59
104
  ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย)เข้ารับราชการ
3 ส.ค. 59
181
  ขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลาและสถานที่การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตาคลี
5 ก.ค. 59
352
  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตาคลี
15 มิ.ย. 59
785
  การแต่งตั้ง ย้าย ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบรรจุแต่งตั้ง (เลื่อน) พนักงานสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 มิ.ย. 59
417
  ประชาสัมพันธ์ รายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"
24 พ.ค. 59
388
  รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารปรุงสำเร็จ สมัครเข้าร่วมโครงการ "ร้านหนูณิชย์..พาชิม"
29 มี.ค. 59
798
  โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกโดยการตรวจสุขภาพประจำปี
25 มี.ค. 59
1062
  ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานบัญชีประจำปี 2558
12 ก.พ. 59
1483
  การประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานบัญชี
26 ม.ค. 59
1468
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต
23 ธ.ค. 58
2219
  คำกล่าวพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 Big Cleaning Day นครสวรรค์ เมืองสะอาดปราศจากขยะ
1 ธ.ค. 58
2340
  ดาวโหลดรูป Big Cleaning Day
25 พ.ย. 58
2174
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ"การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก (สมศ.)"
16 พ.ย. 58
1195
  รายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"
10 พ.ย. 58
875
  ประชาสัมพันธ์"การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ระบบรับตรงโดยคณะ"
20 ต.ค. 58
1194

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24