Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 516 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  จัดแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 28 กันยายน – 7 ตุลาคม นี้
21 ก.ย. 55
6583
  ตารางการเผยแพร่เรื่องราวชีวิตบุคคลต้นแบบด้านธรรมาภิบาลของกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับรางวัลดำรงราชานุภาพในโครงการ "มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ"
13 ก.ย. 55
5928
  เชิญชวนส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวดตามโครงการประกวดคำขวัญเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2555
12 ก.ย. 55
5848
  การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
7 ก.ย. 55
7961
  ประกาศตำแหน่งและอัตรากำลังว่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ (รอบที่ 4)
7 ก.ย. 55
9704
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ อปท. เข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2555
30 ส.ค. 55
5909
  การบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (รอบที่ 3)ให้มารับหนังสือในวันที่ 10 ก.ย. 55 ในเวลาราชการ ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 5)
7 ก.ย. 55
11143
  ป.ป.ช.จัดประกวดรางวัล "องค์กรโปร่งใส" เกียรติยศแห่งคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2555
21 ส.ค. 55
6205
  การเผยแพร่เรื่องราวชีวิตบุคคลต้นแบบโครงการ "มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ"
17 ส.ค. 55
5364
  แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานและหมายเลขโทรศัพท์ของ สนง.ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
17 ส.ค. 55
7776
  ยกหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
15 ส.ค. 55
4808
  ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล
15 ส.ค. 55
5202
  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2555
15 ส.ค. 55
4813
  กำหนดการจัดงานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2555
15 ส.ค. 55
5208
  กำหนดการให้มาชี้แจงเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ ระดับ 7
14 ส.ค. 55
4995
  รับสมัครคนพิการเข้าเรียน
25 ก.ค. 55
5248
  ประกาศสำนักงานกพ. เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม)
24 ก.ค. 55
5170
  แผนที่ตั้ง สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
24 ก.ค. 55
6618
  โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ
24 ก.ค. 55
4574
  ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
24 ก.ค. 55
4601

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26