Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 516 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  การจำหน่ายบัตรอวยพรปีใหม่ ปี 2555 เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
24 ม.ค. 55
6683
  หนังสือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล
22 ม.ค. 55
11411
  ครม.เลื่อนปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท 1 เม.ย.55
22 ม.ค. 55
8870
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครผู้เข้าเรียน
22 ม.ค. 55
9061
  ประกาศกำหนดการเรียกรายงานตัวขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ปี 2554
8 พ.ย. 54
11700
  เรื่อง การคัดเลือก,สอบคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น - ให้ อบต.ที่มีพนักงานส่วนตำบลที่มีคุณสมบัติฯ แจ้งให้ อบต.ทับกฤช ทราบ ตามเบอร์โทรนี้ 089-551-2086
25 ต.ค. 54
8514
  ประกาศกำหนดการเรียกรายงานตัวขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล
27 มี.ค. 55
20263
  แผนที่โรงเรียนเทสบาลวัดวรนาถบรรพต (ท 4)
8 ก.ย. 54
8229
  แผนที่ สถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
7 ก.ย. 54
7806
  ประกาศกำหนดการเรียกรายงานตัวขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล
7 พ.ย. 54
34999
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
5 ก.ย. 54
12708
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และเป็นผู้มีสิทธิสอบภาคเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
18 ส.ค. 54
15940
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
18 ส.ค. 54
8780
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1
18 ส.ค. 54
7214
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
18 ส.ค. 54
7107
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 1
18 ส.ค. 54
7895
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1
18 ส.ค. 54
7189
  ตำแหน่ง ช่างโยธา 1
18 ส.ค. 54
6460
  ตำแหน่ง เจ้าที่การประปา 1
18 ส.ค. 54
5955
  ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 1
18 ส.ค. 54
6139

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26