Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 516 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2
18 ส.ค. 54
6912
  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2
18 ส.ค. 54
6974
  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2
18 ส.ค. 54
6498
  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2
18 ส.ค. 54
7152
  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2
18 ส.ค. 54
6673
  ตำแหน่ง นายช่างโยธา 2
18 ส.ค. 54
6342
  ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 2
18 ส.ค. 54
6030
  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสารณสุขชุมชน 2
18 ส.ค. 54
5845
  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 2
18 ส.ค. 54
5677
  ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3
18 ส.ค. 54
7153
  ตำแหน่ง นิติกร 3
18 ส.ค. 54
6173
  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 3
18 ส.ค. 54
6047
  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 3
18 ส.ค. 54
6427
  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3
18 ส.ค. 54
6388
  ข้อมูลรถโดยสาร(2 แถว)ที่มีเส้นทางเดินรถผ่านสนามสอบแข่งขัน
29 ก.ค. 54
8124
  สนามสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรัีบตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลประจำปี 2554
29 ก.ค. 54
22084
  แผนที่แสดงที่ตั้งสนามสอบแข่งขัน
21 ก.ค. 54
19543
  สนามสอบที่1
21 ก.ค. 54
16196
  สนามสอบที่2
21 ก.ค. 54
13382
  สนามสอบที่3
21 ก.ค. 54
12603

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26