Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 516 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  (ITA)คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
13 ก.ค. 58
2809
  (ITA)แบบสำรวจความคิดเห็น Internal Integrity
13 ก.ค. 58
2944
  (ITA)แบบสำรวจ Evidence-based integrity
13 ก.ค. 58
2141
  (ITA)คู่มือ Evidence-Based
13 ก.ค. 58
1856
  ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
25 มิ.ย. 58
1756
  ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชน
24 มิ.ย. 58
1618
  โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกโดยการตรวจสุขภาพประจำปี
27 พ.ค. 58
1912
  ขั้นตอนการตอบแบบสำรวจคุณภาพชีวิตการทำงานของ สถ.ผ่านระบบออนไลน์
27 พ.ค. 58
1887
  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานบัญชี ประจำปี 2558
22 พ.ค. 58
2058
  แบบรายงานสถิติการลาของข้าราชการ
16 เม.ย. 58
2570
  ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ
8 เม.ย. 58
1855
  การปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
2 เม.ย. 58
2388
  การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี พ.ศ.2558
17 มี.ค. 58
2552
  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ 3
4 ก.พ. 58
2216
  ประกาศ รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครสวรรค์
3 ก.พ. 58
1964
  แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ปี 2557/58
28 ม.ค. 58
1950
  ขอความร่วมมือกรอกแบบสรุปข้อมูลวุฒิการศึกษาและประวัติการสอบแข่งขันเพื่อขึ้นบัญชีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการของข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
14 ม.ค. 58
2095
  โครงการบรรยายการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 แก่ผู้มีสิทธิ
12 ธ.ค. 57
2202
  การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ...(UNDO)
13 พ.ย. 57
2570
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2557
5 พ.ย. 57
2149

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26