Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 508 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย
3 มิ.ย. 57
2547
  โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
2 มิ.ย. 57
2829
  การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2557
2 มิ.ย. 57
2717
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา
2 มิ.ย. 57
2565
  ร่วมถวายพระราชกุศลเนื่องในการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา"
30 พ.ค. 57
2273
  ขอเชิญร่วมทำบุญ ทำกุศล ประมูลเลขสวย
30 เม.ย. 57
2778
  เข้าร่วมประกวด "โครงการ อบต.Energy Awards"
18 เม.ย. 57
2761
  ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทย วิถีพุทธ ระหว่างวันที่ 13-16 เม.ย.57 ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
10 เม.ย. 57
2929
  ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม โครงการทุนสร้างคน สร้างบัณทิต รุ่น 16/2557
10 เม.ย. 57
2602
  ตัวอย่างคำสั่งเทศบาล,อบต.
10 เม.ย. 57
3161
  การนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหาร เพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริิหาร
9 เม.ย. 57
4398
  กำหนดการออกตรวจประเมินผลงานของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 7
9 เม.ย. 57
3442
  ร่วมถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
9 เม.ย. 57
2635
  แบบรายงานสถิติการลาของข้าราชการ
8 เม.ย. 57
3280
  กำหนดการออกตรวจปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี และกรอบอัตราพนักงานจ้าง 4 ปี จำนวน 49 แห่ง
4 เม.ย. 57
3449
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
21 มี.ค. 57
2808
  กำหนดการวันท้องถิ่นไทย วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2557
17 มี.ค. 57
4530
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 มี.ค. 57
2573
  การขอขยายระยะเวลาโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57
4 มี.ค. 57
2565
  ประชาสัมพันธ์ สนง.กพ.จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557
3 มี.ค. 57
2722

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26