Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 488 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
21 ก.พ. 57
3434
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก ประชาสัมพันธ์การแข่งขันในรายการ "กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน"
20 ก.พ. 57
2213
  ประชาสัมพันธ์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ประจำเดือน ธันวาคม 2556
18 ก.พ. 57
1908
  ประกาศ ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม
30 ม.ค. 57
2300
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
27 ม.ค. 57
2297
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
27 ม.ค. 57
2057
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
27 ม.ค. 57
1951
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
27 ม.ค. 57
1960
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
27 ม.ค. 57
1856
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
27 ม.ค. 57
1762
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
27 ม.ค. 57
1782
  ประชุมชี้แจงการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประจำปีงบประมาณ 2553-2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 5 วันที่28-29-30 ม.ค.2557
24 ม.ค. 57
2096
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์
2 ม.ค. 57
2001
  สัมมนา อนาคตท้องถิ่นไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
20 ธ.ค. 56
2361
  โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"
17 ธ.ค. 56
2746
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2556
17 ธ.ค. 56
2112
  เครือข่ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
16 ธ.ค. 56
2398
  เปลี่ยนสถานที่อบรมโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในรุ่นที่1
16 ธ.ค. 56
2670
  โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิีมเติม)
25 พ.ย. 56
2851
  โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
25 พ.ย. 56
2692

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25