Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 448 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์
11 ก.ย. 56
1473
  ข้อเสนอทางออกประเทศไทย
21 ส.ค. 56
1411
  ให้ อปท. ทุก อปท.ดำเนินการกรอกข้อมูล รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท. ปี 2556 ตั้งแต่หัวข้อขออนุมัิติงบประมาณ จนถึง สถานะการดำำเนินการ ตามลำดับ ให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2556
20 ส.ค. 56
2251
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 ส.ค. 56
2057
  หนังสือความรู้ คู่มือสอบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 ส.ค. 56
2065
  ตารางออกตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิพลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2556
7 ส.ค. 56
2590
  เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น รอบ 9
7 ส.ค. 56
6699
  ประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น 2557"
31 ก.ค. 56
1659
  ประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง" และ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น" ประจำปี 2556
31 ก.ค. 56
1620
  แนวนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายวัลลภ พริ้งพงษ์)
3 ก.ค. 56
4068
  ให้ผู้บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล รอบที่ 8 มารับหนังสือรายงานตัว ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ในเวลาราชการ เพื่อไปปฏิบัติงานในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556
3 ก.ค. 56
4879
  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเรื่อง กำเหนดนโยบายและหาเสียงอย่างไรให้ปลอดใบเหลือง-แดง รุ่นที่ 4
2 ก.ค. 56
1819
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 ก.ค. 56
1884
  ประชาสัมพันธ์ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่
1 ก.ค. 56
1492
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
27 มิ.ย. 56
1581
  การจัดการความรู้ (knowledge management)
27 มิ.ย. 56
1530
  ประกาศ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนแคนาดาเพื่อการริเริ่มของท้องถิ่น
25 มิ.ย. 56
1503
  การดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
25 มิ.ย. 56
1382
  ขอเชิญชวนเข้ารับการอบรมโครงการ "การบริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่น ภายใต้หลักการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน"
21 มิ.ย. 56
1875
  การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
13 มิ.ย. 56
3084

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23