Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 504 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ร่วมถวายพระราชกุศลเนื่องในการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา"
30 พ.ค. 57
2026
  ขอเชิญร่วมทำบุญ ทำกุศล ประมูลเลขสวย
30 เม.ย. 57
2520
  เข้าร่วมประกวด "โครงการ อบต.Energy Awards"
18 เม.ย. 57
2480
  ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทย วิถีพุทธ ระหว่างวันที่ 13-16 เม.ย.57 ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
10 เม.ย. 57
2648
  ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม โครงการทุนสร้างคน สร้างบัณทิต รุ่น 16/2557
10 เม.ย. 57
2344
  ตัวอย่างคำสั่งเทศบาล,อบต.
10 เม.ย. 57
2889
  การนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหาร เพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริิหาร
9 เม.ย. 57
4144
  กำหนดการออกตรวจประเมินผลงานของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 7
9 เม.ย. 57
3175
  ร่วมถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
9 เม.ย. 57
2354
  แบบรายงานสถิติการลาของข้าราชการ
8 เม.ย. 57
3005
  กำหนดการออกตรวจปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี และกรอบอัตราพนักงานจ้าง 4 ปี จำนวน 49 แห่ง
4 เม.ย. 57
3196
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
21 มี.ค. 57
2540
  กำหนดการวันท้องถิ่นไทย วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2557
17 มี.ค. 57
4190
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 มี.ค. 57
2334
  การขอขยายระยะเวลาโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57
4 มี.ค. 57
2308
  ประชาสัมพันธ์ สนง.กพ.จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557
3 มี.ค. 57
2464
  ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
21 ก.พ. 57
3750
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก ประชาสัมพันธ์การแข่งขันในรายการ "กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน"
20 ก.พ. 57
2543
  ประชาสัมพันธ์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ประจำเดือน ธันวาคม 2556
18 ก.พ. 57
2227
  ประกาศ ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม
30 ม.ค. 57
2590

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26