Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 492 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  กำหนดการวันท้องถิ่นไทย วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2557
17 มี.ค. 57
4058
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 มี.ค. 57
2222
  การขอขยายระยะเวลาโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57
4 มี.ค. 57
2193
  ประชาสัมพันธ์ สนง.กพ.จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557
3 มี.ค. 57
2354
  ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
21 ก.พ. 57
3647
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก ประชาสัมพันธ์การแข่งขันในรายการ "กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน"
20 ก.พ. 57
2426
  ประชาสัมพันธ์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ประจำเดือน ธันวาคม 2556
18 ก.พ. 57
2111
  ประกาศ ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม
30 ม.ค. 57
2491
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
27 ม.ค. 57
2504
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
27 ม.ค. 57
2233
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
27 ม.ค. 57
2158
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
27 ม.ค. 57
2170
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
27 ม.ค. 57
2060
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
27 ม.ค. 57
1919
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
27 ม.ค. 57
1970
  ประชุมชี้แจงการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประจำปีงบประมาณ 2553-2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 5 วันที่28-29-30 ม.ค.2557
24 ม.ค. 57
2275
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์
2 ม.ค. 57
2174
  สัมมนา อนาคตท้องถิ่นไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
20 ธ.ค. 56
2573
  โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"
17 ธ.ค. 56
2949
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2556
17 ธ.ค. 56
2307

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25