Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศ อบต.หัวดง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมดินและวางท่อ บริเวณข้างหอประชุม ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:417]
โดย:
วันที่ 27 ธ.ค. 60

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู:42)(วันที่:11/04/2561)
ประกาศ ทม.ตาคลี เรื่อง การประมูลราคาให้เช่าบริการจำหน่ายสินค้าในสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองตาคลี (ดู:48)(วันที่:11/04/2561)
ประกาศ อบต.พนมเศษ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 รายการ (ดู:100)(วันที่:05/04/2561)
ประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (ดู:119)(วันที่:03/04/2561)
ประกาศ อบต.วังมหากร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 4 โครงการ (ดู:156)(วันที่:29/03/2561)