Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศ อบต.ตาคลี เรื่อง ประมูลการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน และ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ม.5เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:4082]
โดย:
วันที่ 19 ก.ย. 55

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศ อบต.ท่างิ้ว สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร (ดู:169)(วันที่:04/05/2559)
ประกาศ อบต.พนมเศษ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะ (ดู:129)(วันที่:29/04/2559)
ประกาศ ทต.อุดมธัญญา จ้างออกแบบอาคาร ด้วยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (ดู:124)(วันที่:29/04/2559)
ประกาศ อบต.แม่วงก์ ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (ดู:115)(วันที่:27/04/2559)
ประกาศ ทต.พยุหะ สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดู:106)(วันที่:27/04/2559)