Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศ อบต.ตาคลี เรื่อง ประมูลการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน และ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ม.5เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:4355]
โดย:
วันที่ 19 ก.ย. 55

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาจ้าง รางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.3 ต.ตาคลี (ดู:20)(วันที่:24/01/2560)
ประกาศ ทต.ตากฟ้า ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:34)(วันที่:23/01/2560)
ประกาศ ทต.ตากฟ้า ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:33)(วันที่:23/01/2560)
ประกาศ อบต.พิกุล สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณศาลตายาย ม. 5 ถึง วัดสองพี่น้อง ม.6 และโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน และบ้านห้วงสรวง ม.8 (ดู:35)(วันที่:23/01/2560)
ประกาศ ทน.นครสวรรค์ แจ้งให้รับเงินประกันสัญญาคืน (ดู:67)(วันที่:20/01/2560)