Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศ อบต.ตาคลี เรื่อง ประมูลการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน และ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ม.5เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:4121]
โดย:
วันที่ 19 ก.ย. 55

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศ อบต.โคกเดื่อ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู:61)(วันที่:30/05/2559)
ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 330 ชุด และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 368 ชุด (ดู:59)(วันที่:30/05/2559)
ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ชุดสนามเด็กเล่น (ดู:59)(วันที่:30/05/2559)
ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ดู:91)(วันที่:27/05/2559)
ประกาศ อบต.ทุ่งทอง สอบราคาโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน (ดู:87)(วันที่:27/05/2559)