Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศ อบต.ตาคลี เรื่อง ประมูลการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน และ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ม.5เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:4187]
โดย:
วันที่ 19 ก.ย. 55

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. (ดู:52)(วันที่:31/08/2559)
ประกาศ อบต.หนองหลวง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ม. 11 บ้านใหม่หนองหลวง (ดู:70)(วันที่:30/08/2559)
ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาซื่อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดฝังฝ้าเพดาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง (ดู:60)(วันที่:30/08/2559)
ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอลบริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี (ดู:62)(วันที่:30/08/2559)
ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ขอเลื่อนวันกำหนดเข้าเสนอราคาประกวดคาคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:58)(วันที่:30/08/2559)