Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศ อบต.ตาคลี เรื่อง ประมูลการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน และ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ม.5เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:3699]
โดย:
วันที่ 19 ก.ย. 55

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศ อบต.กลางแดด ยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. (ดู:39)(วันที่:03/07/2558)
ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค พร้อมถุงผ้าบรรจุสิ่งของ ตามโครงการจัดสวัสดิการและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาาความเดือดร้อน (ดู:40)(วันที่:03/07/2558)
ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. (ดู:38)(วันที่:03/07/2558)
ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างประตูเปิด/ปิด สระหนองม่วง (ดู:38)(วันที่:02/07/2558)
ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. (ดู:39)(วันที่:02/07/2558)