Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศ อบต.ตาคลี เรื่อง ประมูลการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน และ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ม.5เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:3393]
โดย:
วันที่ 19 ก.ย. 55

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศ อบต.ทุ่งทอง ประมูลงานจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบล (ดู:23)(วันที่:21/11/2557)
ประกาศ อบต.เกรียงไกร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง (ดู:24)(วันที่:21/11/2557)
ประกาศ อบต.แม่วงก์ สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู:23)(วันที่:21/11/2557)
ประกาศ อบต.พนมเศษ ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา (ดู:24)(วันที่:21/11/2557)
ประกาศ อบต.หนองบัว ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา (ดู:18)(วันที่:21/11/2557)