Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศองการบริหารส่วนตำบลแม่เลย์ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีลเอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:2526]
โดย:
วันที่ 8 ก.พ. 56

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศ อบต.หูกวาง สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ (ดู:82)(วันที่:23/02/2560)
ประกาศ ทต.อุดมธัญญา ขาดทอดตลาดทรัพย์สินหมดสภาพจากการใช้งาน จำนวน 12 รายการ (ดู:77)(วันที่:23/02/2560)
ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำ ม. 20 บ้านไผ่แก้ว (ดู:60)(วันที่:22/02/2560)
ประกาศ อบต.วังบ่อ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ม.3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:61)(วันที่:22/02/2560)
ประกาศ อบต.สระทะเล สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.สระทะเล (ดู:55)(วันที่:22/02/2560)