Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศองการบริหารส่วนตำบลแม่เลย์ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีลเอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:2485]
โดย:
วันที่ 8 ก.พ. 56

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาจ้าง รางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.3 ต.ตาคลี (ดู:13)(วันที่:24/01/2560)
ประกาศ ทต.ตากฟ้า ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:32)(วันที่:23/01/2560)
ประกาศ ทต.ตากฟ้า ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:31)(วันที่:23/01/2560)
ประกาศ อบต.พิกุล สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณศาลตายาย ม. 5 ถึง วัดสองพี่น้อง ม.6 และโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน และบ้านห้วงสรวง ม.8 (ดู:31)(วันที่:23/01/2560)
ประกาศ ทน.นครสวรรค์ แจ้งให้รับเงินประกันสัญญาคืน (ดู:65)(วันที่:20/01/2560)