Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศองการบริหารส่วนตำบลแม่เลย์ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีลเอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:2035]
โดย:
วันที่ 8 ก.พ. 56

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้ออ่างลวกสุกรแบบแยกส่วน (ดู:22)(วันที่:01/12/2558)
ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก ขอแก้ไขประกาศสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ (ดู:23)(วันที่:01/12/2558)
ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสาร (ดู:27)(วันที่:01/12/2558)
ประกาศ อบต.ห้วยร่วม มีความประสงค์จะตกลงราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่บริเวณที่การ อบต.ห้วยร่วม (ดู:28)(วันที่:01/12/2558)
ประกาศ ทต.ลาดยาว สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นเด็ก (ดู:45)(วันที่:30/11/2558)