Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศองการบริหารส่วนตำบลแม่เลย์ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีลเอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:2303]
โดย:
วันที่ 8 ก.พ. 56

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศ อบต.หนองหลวง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านลาด ต.หนองหลวง (ดู:77)(วันที่:26/08/2559)
ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศประมูลจ้างขุดลอกคลอง ม. 10 ต.บ้านมะเกลือ เชื่อมต่อ ต.บางพระหลวง (ดู:68)(วันที่:26/08/2559)
ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศประมูลจ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ม. 3 ต.แควใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:66)(วันที่:26/08/2559)
ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลอง (ดู:66)(วันที่:26/08/2559)
ประกาศ อบต.บางตาหงาย ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 21 รายการ (ดู:96)(วันที่:25/08/2559)