Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศองการบริหารส่วนตำบลแม่เลย์ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีลเอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:1613]
โดย:
วันที่ 8 ก.พ. 56

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศ อบต.วังซ่าน ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถบดล้อเหล็ก (ดู:19)(วันที่:26/11/2557)
ประกาศ อบต.โพธิประสาท สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู:15)(วันที่:26/11/2557)
ประกาศ อบต.ฆะมัง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจำนวน 2 โครงการ (ดู:23)(วันที่:26/11/2557)
ประกาศ อบต.ลาดทิพรส ขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์และวัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ดู:91)(วันที่:25/11/2557)
ประกาศ อบต.บางพระหลวง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์กพัฒนาเด็กเล็ก (ดู:64)(วันที่:25/11/2557)