Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศองการบริหารส่วนตำบลแม่เลย์ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีลเอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:1284]
โดย:
วันที่ 8 ก.พ. 56

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศ อบต.แม่เล่ยื สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ดู:0)(วันที่:22/07/2557)
ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู:0)(วันที่:22/07/2557)
ประกาศ ทต.พยุหะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชน (สนามฟุตซอล) (ดู:0)(วันที่:22/07/2557)
ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร (ดู:2)(วันที่:22/07/2557)
ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำเสียพร้อมติดตั้ง (ดู:2)(วันที่:22/07/2557)