Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศองการบริหารส่วนตำบลแม่เลย์ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีลเอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:2220]
โดย:
วันที่ 8 ก.พ. 56

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ดู:79)(วันที่:27/05/2559)
ประกาศ อบต.ทุ่งทอง สอบราคาโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน (ดู:71)(วันที่:27/05/2559)
ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน (ดู:82)(วันที่:26/05/2559)
ประกาศ ทน.นครนครสวรรค์ ประมูลซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ (ท.1-ท.8) ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 317 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:89)(วันที่:25/05/2559)
ประกาศ อบต.โคกเดื่อ สอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 6 โครงการ (ดู:121)(วันที่:24/05/2559)