Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศองการบริหารส่วนตำบลแม่เลย์ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีลเอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:2718]
โดย:
วันที่ 8 ก.พ. 56

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศ ทต.หนองบัว ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระวัดหนองกลับ ม.3 และ ม.9 ต.หนองบัว (ดู:61)(วันที่:26/05/2560)
ประกาศ อบต.วังเมือง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโพธิ์งาม ม.6 ต.วังเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:64)(วันที่:26/05/2560)
ประกาศ ทต.ไพศาลี ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:62)(วันที่:26/05/2560)
ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศประมูลจ้างขุดลอกคลอง ม.2 ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง เชื่อมต่อ ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว (ดู:34)(วันที่:26/05/2560)
ประกาศ อบต.หนองปลิง มีความประสงค์ประมูลซื้อรถบรรทุก จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:81)(วันที่:24/05/2560)