Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศองการบริหารส่วนตำบลแม่เลย์ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีลเอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:1389]
โดย:
วันที่ 8 ก.พ. 56

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศ อบต.ตาขีด สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ (ดู:40)(วันที่:19/08/2557)
ทต.ท่าตะโก สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (ดู:39)(วันที่:19/08/2557)
ประกาศ อบต.หาดสูง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร (ดู:42)(วันที่:19/08/2557)
ประกาศ อบต.ตะคร้อ สอบราคาจ้างโครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ (ดู:39)(วันที่:19/08/2557)
ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู:52)(วันที่:18/08/2557)