Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศองการบริหารส่วนตำบลแม่เลย์ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีลเอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:2340]
โดย:
วันที่ 8 ก.พ. 56

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ (โต๊ะเขียวอเนกประสงค์) จำนวน 21 ชุด โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา (ดู:79)(วันที่:23/09/2559)
ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน (ดู:84)(วันที่:20/09/2559)
ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุงานก่อสร้างสำหรับใช้ในการก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ยากจนไร้ที่พึ่งอาศัย จำนวน 11 หลัง (ดู:108)(วันที่:19/09/2559)
ประกาศ อบต.ชุมตาบง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู:100)(วันที่:19/09/2559)
ประกาศ ทต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์ (ดู:108)(วันที่:16/09/2559)