Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศองการบริหารส่วนตำบลแม่เลย์ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีลเอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:1653]
โดย:
วันที่ 8 ก.พ. 56

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศ อบต.ยางตาล ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู:1)(วันที่:19/12/2557)
ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาจำนวน 9 โครงการ (ดู:0)(วันที่:19/12/2557)
ประกาศ อบต.ลาดทิพรส สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู:30)(วันที่:18/12/2557)
ประกาศ อบต.เขากะลา สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับเด้กก่อนวัยเรียน (ดู:38)(วันที่:17/12/2557)
ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ดู:40)(วันที่:17/12/2557)