Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศองการบริหารส่วนตำบลแม่เลย์ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีลเอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:1907]
โดย:
วันที่ 8 ก.พ. 56

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (ดู:476)(วันที่:29/07/2558)
ประกาศ อบต.หนองพิกุล สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (ดู:471)(วันที่:29/07/2558)
ประกาศ อบต.พรหมนิมิต สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (ดู:457)(วันที่:29/07/2558)
ประกาศ ทน.นครนครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารฝึกซ้อมกีฬายกน้ำหนัก (ดู:453)(วันที่:29/07/2558)
ประกาศ อบต.ช่องแค สอบราคาซื้อกล้องวัตถุชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา (ดู:379)(วันที่:29/07/2558)