Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศองการบริหารส่วนตำบลแม่เลย์ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีลเอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:1777]
โดย:
วันที่ 8 ก.พ. 56

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศ ทต.หนองเบน สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบกระจายเสียงไร้สายอัตโนมัติ (ดู:11)(วันที่:21/04/2558)
ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร (ดู:14)(วันที่:21/04/2558)
ประกาศ อบต.สายลำโพง สอบราคาจ้างจำนวน 7 โครงการ (ดู:12)(วันที่:21/04/2558)
ประกาศ อบต.ตาสัง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ (ดู:12)(วันที่:21/04/2558)
ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู:11)(วันที่:21/04/2558)