Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศองการบริหารส่วนตำบลแม่เลย์ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีลเอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:3088]
โดย:
วันที่ 8 ก.พ. 56

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 33 รายการ วิธีประมูลราคาด้วยวาจา (ดู:31)(วันที่:20/11/2560)
ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศเปิดประมูลราคาให้เช่าพื้นที่ชั้นที่ 2 รวมพื้นที่ 3 ล็อค บนหอชมเมือง เพื่อจำหน่ายอาหารแห้งและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 3 (ดู:30)(วันที่:20/11/2560)
ประกาศ ที่ว่าการอำเภอชุมแสง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมผิวทางถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านดงขุย -ดงเย็น ม.5,2,3 ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง (ดู:31)(วันที่:20/11/2560)
ประกาศ อบต.เขาทอง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์ อพปร. ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:158)(วันที่:31/10/2560)
ประกาศ ทม.ตาคลี ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างติดตั้งม่านอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตาคลี (ดู:173)(วันที่:31/10/2560)