Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศองการบริหารส่วนตำบลแม่เลย์ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีลเอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:2581]
โดย:
วันที่ 8 ก.พ. 56

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศ อบต.ลาดทิพรส ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนภายในต.ลาดทิพรส จำนวน 17 สายทาง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:24)(วันที่:23/03/2560)
ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตถนนจากไร่นายสนาม ดุลย์มา ม.8 ถึงเขตติดต่อ ต.ศาลาแดง ม.2 (ดู:22)(วันที่:23/03/2560)
ประกาศ อบต.เกยไชย สอบราคาจ้าง จำนวน 8 โครงการ (ดู:46)(วันที่:22/03/2560)
ประกาศ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(ในผิวทาง) บริเวณบ้านนางพยงค์ เชื้อรอด ถึงสระตาเล็น ม.6 ต.ม่วงหัก (ดู:49)(วันที่:21/03/2560)
ประกาศ ทต.อุดมธัญญา ขายทอดตลาดทรัพย์สินหมดสภาพจากการใช้งาน จำนวน 12 รายการ (ครั้งที่ 2) (ดู:61)(วันที่:21/03/2560)