Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศองการบริหารส่วนตำบลแม่เลย์ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีลเอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:1603]
โดย:
วันที่ 8 ก.พ. 56

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศ อบต.ทุ่งทอง ประมูลงานจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบล (ดู:77)(วันที่:21/11/2557)
ประกาศ อบต.เกรียงไกร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง (ดู:84)(วันที่:21/11/2557)
ประกาศ อบต.แม่วงก์ สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู:81)(วันที่:21/11/2557)
ประกาศ อบต.พนมเศษ ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา (ดู:75)(วันที่:21/11/2557)
ประกาศ อบต.หนองบัว ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา (ดู:77)(วันที่:21/11/2557)