Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศองการบริหารส่วนตำบลแม่เลย์ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีลเอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:958]
โดย:
วันที่ 8 ก.พ. 56

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศ อบต.วังซ่าน ผลการสอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (ดู:131)(วันที่:11/04/2557)
ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาซ่อมแซมอาคาร (ดู:115)(วันที่:11/04/2557)
ประกาศ อบต.พนมเศษ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ดู:122)(วันที่:11/04/2557)
ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก (ดู:119)(วันที่:11/04/2557)
ประกาศ ทต.ทับกฤช สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล. (ดู:70)(วันที่:11/04/2557)