Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศองการบริหารส่วนตำบลแม่เลย์ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีลเอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:1471]
โดย:
วันที่ 8 ก.พ. 56

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาจ้างเหมาโครงก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ดู:47)(วันที่:12/09/2557)
ประกาศ อบต.เนินกว้าว สอบราคา จำนวน 8 โครงการ (ดู:53)(วันที่:12/09/2557)
ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ (ดู:45)(วันที่:12/09/2557)
ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู:49)(วันที่:12/09/2557)
ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต (ดู:35)(วันที่:12/09/2557)