Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศองการบริหารส่วนตำบลแม่เลย์ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีลเอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:1744]
โดย:
วันที่ 8 ก.พ. 56

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด (ดู:31)(วันที่:01/04/2558)
ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาซื้อวัสดุ (ดู:32)(วันที่:01/04/2558)
ประกาศ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ดู:33)(วันที่:01/04/2558)
ประกาศ อบต.น้ำทรง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ดู:33)(วันที่:01/04/2558)
ประกาศ อบต.นากลาง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนพูนดินสายเหมืองไฟฟ้า พร้อมลงหินคลุก (ดู:47)(วันที่:31/03/2558)