Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศองการบริหารส่วนตำบลแม่เลย์ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีลเอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:1809]
โดย:
วันที่ 8 ก.พ. 56

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศ ทต.ทับกฤช สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ดู:10)(วันที่:22/05/2558)
ประกาศ อบต.หนองโพ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู:11)(วันที่:22/05/2558)
ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ดู:12)(วันที่:22/05/2558)
ประกาศ ทต.ทับกฤช สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ดู:10)(วันที่:22/05/2558)
ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ดู:12)(วันที่:22/05/2558)