Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศองการบริหารส่วนตำบลแม่เลย์ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีลเอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:1966]
โดย:
วันที่ 8 ก.พ. 56

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศ อบต.บางพระหลวง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ (ดู:47)(วันที่:02/09/2558)
ประกาศ อบต.สร้อยทอง สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู:47)(วันที่:02/09/2558)
ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก (ดู:49)(วันที่:02/09/2558)
ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่สอร้างปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู:49)(วันที่:02/09/2558)
ประกาศ อบต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. (ดู:46)(วันที่:02/09/2558)