Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศองการบริหารส่วนตำบลแม่เลย์ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีลเอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:1865]
โดย:
วันที่ 8 ก.พ. 56

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศ อบต.กลางแดด ยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. (ดู:29)(วันที่:03/07/2558)
ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค พร้อมถุงผ้าบรรจุสิ่งของ ตามโครงการจัดสวัสดิการและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาาความเดือดร้อน (ดู:28)(วันที่:03/07/2558)
ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. (ดู:28)(วันที่:03/07/2558)
ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างประตูเปิด/ปิด สระหนองม่วง (ดู:34)(วันที่:02/07/2558)
ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. (ดู:34)(วันที่:02/07/2558)