Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ติดตามเร่งรัด อปท.ดำเนินงานแผนสารสนเทศ


ให้ทุก อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูบ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของ อปท. และแผนพัฒนา 3 ปี (2551 - 2553) ถึงขั้นตอนการยืนยันแผน 3 ปี และ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ผ่านสภาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ การก่อหนี้ผูกพันการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาศที่ 2 ของปีงบประมาณ 2551


วันที่ 10 มี.ค. 51

ข่าวล่าสุดในจังหวัด
“ขอให้ดวงวิญญาณ ของคุณสุทิน ชัยอุดมสิน จงไปสู่สุคติ” (ดู:47)(วันที่:24 ก.พ. 60)
ประกาศสอบราคาจ้าง ตามโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนภายในหมู่บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว (ดู:69)(วันที่:24 ก.พ. 60)
ประกาศ อบต.หูกวาง สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ (ดู:82)(วันที่:23 ก.พ. 60)
ประกาศ ทต.อุดมธัญญา ขาดทอดตลาดทรัพย์สินหมดสภาพจากการใช้งาน จำนวน 12 รายการ (ดู:77)(วันที่:23 ก.พ. 60)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีไฟล์แสดงรายละเอียด (ดู:60)(วันที่:23 ก.พ. 60)