Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ติดตามเร่งรัด อปท.ดำเนินงานแผนสารสนเทศ


ให้ทุก อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูบ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของ อปท. และแผนพัฒนา 3 ปี (2551 - 2553) ถึงขั้นตอนการยืนยันแผน 3 ปี และ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ผ่านสภาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ การก่อหนี้ผูกพันการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาศที่ 2 ของปีงบประมาณ 2551


วันที่ 10 มี.ค. 51

ข่าวล่าสุดในจังหวัด
ประกาศ อบต.ห้วยร่วม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (ดู:16)(วันที่:21 ต.ค. 57)
ประกาศ อบต.วังบ่อ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน (ดู:10)(วันที่:21 ต.ค. 57)
ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ดู:13)(วันที่:21 ต.ค. 57)
ประกาศ อบต.ทับกฤชใต้ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน (ดู:11)(วันที่:21 ต.ค. 57)
ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู:11)(วันที่:21 ต.ค. 57)