Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ติดตามเร่งรัด อปท.ดำเนินงานแผนสารสนเทศ


ให้ทุก อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูบ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของ อปท. และแผนพัฒนา 3 ปี (2551 - 2553) ถึงขั้นตอนการยืนยันแผน 3 ปี และ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ผ่านสภาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ การก่อหนี้ผูกพันการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาศที่ 2 ของปีงบประมาณ 2551


วันที่ 10 มี.ค. 51

ข่าวล่าสุดในจังหวัด
“...สานสายใยเครือข่ายท้องถิ่นไทยน่าอยู่ สู่สังคมสีเขียว...” (ดู:0)(วันที่:26 ก.ค. 60)
“...ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาสิ่งแวดล้อม...” (ดู:0)(วันที่:26 ก.ค. 60)
ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนสนามคลี (ดู:5)(วันที่:26 ก.ค. 60)
ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบบริเวณโรงกรองน้ำ (ดู:3)(วันที่:26 ก.ค. 60)
ประกาศ ทม.ตาคลี การประมูลราคาจัดหาผู้รับสัมปทานการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานของทม.ตาคลี (ดู:3)(วันที่:26 ก.ค. 60)