Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ติดตามเร่งรัด อปท.ดำเนินงานแผนสารสนเทศ


ให้ทุก อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูบ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของ อปท. และแผนพัฒนา 3 ปี (2551 - 2553) ถึงขั้นตอนการยืนยันแผน 3 ปี และ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ผ่านสภาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ การก่อหนี้ผูกพันการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาศที่ 2 ของปีงบประมาณ 2551


วันที่ 10 มี.ค. 51

ข่าวล่าสุดในจังหวัด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ดู:60)(วันที่:26 พ.ย. 57)
ประกาศ อบต.วังซ่าน ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถบดล้อเหล็ก (ดู:57)(วันที่:26 พ.ย. 57)
ประกาศ อบต.โพธิประสาท สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู:55)(วันที่:26 พ.ย. 57)
ประกาศ อบต.ฆะมัง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจำนวน 2 โครงการ (ดู:58)(วันที่:26 พ.ย. 57)
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสามพันไร่ หมู่ที่ 20 (ดู:65)(วันที่:25 พ.ย. 57)