Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ติดตามเร่งรัด อปท.ดำเนินงานแผนสารสนเทศ


ให้ทุก อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูบ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของ อปท. และแผนพัฒนา 3 ปี (2551 - 2553) ถึงขั้นตอนการยืนยันแผน 3 ปี และ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ผ่านสภาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ การก่อหนี้ผูกพันการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาศที่ 2 ของปีงบประมาณ 2551


วันที่ 10 มี.ค. 51

ข่าวล่าสุดในจังหวัด
ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ดู:65)(วันที่:27 มี.ค. 58)
ประกาศ ทต.หนองบัว ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการ (ดู:79)(วันที่:27 มี.ค. 58)
ประกาศ ทต.กุดชมภู รับสมัครสอบคัดเลือก (ดู:59)(วันที่:27 มี.ค. 58)
ประกาศ ทต.หนองเบน ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน (ดู:59)(วันที่:27 มี.ค. 58)
ประกาศ อบต.ดอนคา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ (ดู:55)(วันที่:27 มี.ค. 58)