Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ติดตามเร่งรัด อปท.ดำเนินงานแผนสารสนเทศ


ให้ทุก อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูบ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของ อปท. และแผนพัฒนา 3 ปี (2551 - 2553) ถึงขั้นตอนการยืนยันแผน 3 ปี และ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ผ่านสภาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ การก่อหนี้ผูกพันการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาศที่ 2 ของปีงบประมาณ 2551


วันที่ 10 มี.ค. 51

ข่าวล่าสุดในจังหวัด
ประกาศ อบต.เขาทอง สอบราคาจ้าง จำนวน 9 โครงการ (ดู:36)(วันที่:23 ก.ค. 57)
ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมชุดทำความสะอาด (ดู:13)(วันที่:23 ก.ค. 57)
ประกาศ อบต.บ้านมะเกลือ สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ (ดู:23)(วันที่:23 ก.ค. 57)
ประกาศ อบต.บ้านมะเกลือ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน (ดู:12)(วันที่:23 ก.ค. 57)
ประกาศ อบต.นครสวรรค์ออก ขอแก้ไขโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ (ดู:12)(วันที่:23 ก.ค. 57)