Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ติดตามเร่งรัด อปท.ดำเนินงานแผนสารสนเทศ


ให้ทุก อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูบ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของ อปท. และแผนพัฒนา 3 ปี (2551 - 2553) ถึงขั้นตอนการยืนยันแผน 3 ปี และ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ผ่านสภาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ การก่อหนี้ผูกพันการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาศที่ 2 ของปีงบประมาณ 2551


วันที่ 10 มี.ค. 51

ข่าวล่าสุดในจังหวัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่เก็บเงินรายได้ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 , 6 , 9 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู:21)(วันที่:19 มี.ค. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่เก็บเงินรายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู:21)(วันที่:19 มี.ค. 61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนตักศิลา (ข้างบ้านเลขที่ 37) ร.ต.สมาน อยู่สวัสดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู:25)(วันที่:19 มี.ค. 61)
ประกาศ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำวันที่ 29 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ดู:26)(วันที่:19 มี.ค. 61)
ประกาศรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน (ดู:23)(วันที่:19 มี.ค. 61)