Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ติดตามเร่งรัด อปท.ดำเนินงานแผนสารสนเทศ


ให้ทุก อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูบ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของ อปท. และแผนพัฒนา 3 ปี (2551 - 2553) ถึงขั้นตอนการยืนยันแผน 3 ปี และ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ผ่านสภาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ การก่อหนี้ผูกพันการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาศที่ 2 ของปีงบประมาณ 2551


วันที่ 10 มี.ค. 51

ข่าวล่าสุดในจังหวัด
ประกาศเทศบาลตำบลไพศาลี เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1/2557 (ดู:45)(วันที่:18 เม.ย. 57)
ประกาศ อบต.หนองหม้อ สอบราคาจ้างโครงการจำนวน 15 โครงการ (ดู:58)(วันที่:18 เม.ย. 57)
ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมอาคาร (ดู:54)(วันที่:18 เม.ย. 57)
ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคา จำนวน 2 โครงการ (ดู:50)(วันที่:18 เม.ย. 57)
ประกาศ อบต.ไผ่สิงห์ สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 11 โครงการ (ดู:50)(วันที่:18 เม.ย. 57)