Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ติดตามเร่งรัด อปท.ดำเนินงานแผนสารสนเทศ


ให้ทุก อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูบ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของ อปท. และแผนพัฒนา 3 ปี (2551 - 2553) ถึงขั้นตอนการยืนยันแผน 3 ปี และ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ผ่านสภาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ การก่อหนี้ผูกพันการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาศที่ 2 ของปีงบประมาณ 2551


วันที่ 10 มี.ค. 51

ข่าวล่าสุดในจังหวัด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล (ดู:6)(วันที่:29 พ.ค. 60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อกระสอบบรรจุทราย จำนวน 20,000 ใบ (ดู:5)(วันที่:29 พ.ค. 60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 400 ลบ.ม. (ดู:4)(วันที่:29 พ.ค. 60)
ประกาศโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด 2 โครงการ (ดู:4)(วันที่:29 พ.ค. 60)
“...หาที่อยู่ให้น้ำ และหาทางให้น้ำไป...(นโยบายท่านผู้ว่าฯ) (ดู:49)(วันที่:26 พ.ค. 60)