Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5380 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ซีทรูพิมพ์อิงค์เจ็ท และสติ๊กเกอร์พิมพ์อิงค์เจ็ท จำนวน 8 ชุด
15 ก.พ. 61
37
  ประกาศ อบต.ทับกฤช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนในเขต ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.พ. 61
27
  ประกาศ อบต.หัวดง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทิ้งหินใหญ่ป้องกันตลิ่งพัง ม.12 บริเวณแม่น้ำปิงไร่นางชูศรี พุดดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.พ. 61
48
  ประกาศ อบต.สระทะเล ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองเสือ ม.5 ถึงบ้านเนินตูม ม.6 ต.สระทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.พ. 61
48
  ประกาศ อบต.โคกหม้อ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลโคกหม้อที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2560 โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
8 ก.พ. 61
63
  ประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค LENOVO รุ่น B๔๐-๘๐ ครุภัณฑ์เลขที่ ๑๐๐๐๐๐๐๒๖๗๐๖
7 ก.พ. 61
61
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 100 รายการ โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา
7 ก.พ. 61
89
  ประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางเห็นชอบ จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.พ. 61
64
  ประกาศ ทต.พยุหะ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา
5 ก.พ. 61
80
  ประกาศ อบต.ฆะมัง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน
5 ก.พ. 61
67
  ประกาศ อบต.วังมหากร สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนภายในตำบลวังมหากร จำนวน 5 โครงการ
1 ก.พ. 61
92
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว เรื่อง ผลการพิจารณาราคากลางงานจัดจ้างโครงการงานขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านบ่อคู่ (ขยายเขตประปาต่อจาก บ้านเนินกะพี้ - บ้านบ่อคู่) ม.3 ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
1 ก.พ. 61
85
  ประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางชื่อ + ตำแหน่ง (รักษาราชการแทน จำนวน 4 อัน)
29 ม.ค. 61
100
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ เรื่อง ยกเลิกประกาศเปิดประมูลราคาให้เช่าพื้นที่ชั้นที่ 2 รวมพื้นที่ 3 ล็อค บนหอชมเมือง เพื่อจำหน่ายอาหารแห้งและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 4
23 ม.ค. 61
123
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ (เครื่องถ่ายเอกสารแบบแปลน) จำนวน 1 รายการโดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา
18 ม.ค. 61
173
  ประกาศ อบต.เขาทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวทางพราราแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายบ้านเขาทอง - บ้านธารลำไย หมู่ที่ 4 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ม.ค. 61
184
  ประกาศ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ม.6 บ้านเขาสระนางสรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
8 ม.ค. 61
615
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว เรื่อง ผลการพิจารณาราคากลางจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานตากข้าว (ผลผลิตผลทางการเกษตร) ม.4
4 ม.ค. 61
166
  ประกาศ อบต.เขาทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระแก้ว (เทคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นทางเดินรอบสระแก้วด้านใน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4 ม.ค. 61
173
  ประกาศ อบต.วังบ่อ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังใหญ่ - บ้านวังไผ่พัฒนาหมู่ที่ 2-4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4 ม.ค. 61
140