Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.บ้านแก่ง สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
17 ก.ค. 58
1840
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 6 โครงการ
16 ก.ค. 58
1658
  ประกาศ อบต.นาขอม ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
16 ก.ค. 58
1891
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
16 ก.ค. 58
1616
  ประกาศ อบต.ยางขาว สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ,แพสูบน้ำ และขยายคลองส่งน้ำ
16 ก.ค. 58
2432
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
16 ก.ค. 58
1737
  ประกาศ อบต.ฆะมัง สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
16 ก.ค. 58
1560
  ประกาศ อบต.หนองตางู สอบราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ
16 ก.ค. 58
1393
  ประกาศ อบต.มหาโพธิ์ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุให้กับเด็กปฐมวัย
16 ก.ค. 58
1457
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
16 ก.ค. 58
1474
  ประกาศอบต.พันลาน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
16 ก.ค. 58
1533
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ
16 ก.ค. 58
1543
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง สอบราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ
16 ก.ค. 58
1595
  ประกาศ อบต.ตากฟ้า สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
16 ก.ค. 58
1429
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอเหลี่ยม ค.ส.ล.
16 ก.ค. 58
1523
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ
16 ก.ค. 58
1526
  ประกาศ อบต.หนองกลับ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา
16 ก.ค. 58
1546
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก ยกเลิกสอบราคาโครงการซ่อมแซมบึงประดิษฐ์
16 ก.ค. 58
1566
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก ยกเลิกสอบราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงฆ่าสัตว์
16 ก.ค. 58
1430
  ประกาศ อบต.ดอนคา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
15 ก.ค. 58
1729