Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทต.ลาดยาว สอบราคาโครงการก่อสร้างนน ค.ส.ล. พร้องรางระบายน้ำ
7 ก.ค. 58
1372
  ประกาศ อบต.ทุ่งทอง ประมูลราคาจ้างโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน
7 ก.ค. 58
1368
  ประกาศ อบต.เกรียงไกร มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุสภาพชำรุด
7 ก.ค. 58
1440
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
6 ก.ค. 58
1669
  ประกาศ ทต.หนองเบน ประมูบจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
6 ก.ค. 58
1664
  ประกาศ อบต.หัวถนน สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
6 ก.ค. 58
1810
  ประกาศ ทต.พยุหะ ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย
6 ก.ค. 58
1675
  ประกาศ อบต.หนองกระเจา สอบราคาจ้าง 10 โครงการ
6 ก.ค. 58
1595
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อเครื่องตรวจวัดค่าคลอรีน
6 ก.ค. 58
1430
  ประกาศ อบต.กลางแดด ยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.
3 ก.ค. 58
1714
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค พร้อมถุงผ้าบรรจุสิ่งของ ตามโครงการจัดสวัสดิการและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาาความเดือดร้อน
3 ก.ค. 58
1738
  ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.
3 ก.ค. 58
1802
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างประตูเปิด/ปิด สระหนองม่วง
2 ก.ค. 58
1797
  ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.
2 ก.ค. 58
1666
  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
2 ก.ค. 58
1647
  ประกาศ ทต.ลาดยาว สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2 ก.ค. 58
1586
  ประกาศ อบต.พรหมนิมิต สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
2 ก.ค. 58
1610
  ประกาศ อบต.บึงปลาทู สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 6 โครงการ
1 ก.ค. 58
1807
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 โครงการ
1 ก.ค. 58
1674
  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
1 ก.ค. 58
1661