Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
1 ก.ค. 58
1764
  ประกาศ อบต.หนองหลวง สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกพร้อมบดอัด จำนวน 3 โครงการ
1 ก.ค. 58
1734
  ประกาศ อบต.เนินมะกอก สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาวผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
1 ก.ค. 58
1530
  ประกาศ อบต.ปางสวรรค์ สอบราคาจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ
1 ก.ค. 58
1491
  ประกาศ อบต.โคกเดื่อ สอบราคาโครงการ จำนวน 3 โครงการ
1 ก.ค. 58
1443
  ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคา จำนวน 4 โครงการ
1 ก.ค. 58
1438
  ประกาศ อบต.วังม้า ยกเลิกสอบราคาขยายเขตวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน
30 มิ.ย. 58
1742
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ
30 มิ.ย. 58
1828
  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคา 3 โครงการ
30 มิ.ย. 58
1749
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมบึงประดิษฐ์
30 มิ.ย. 58
1753
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงฆ่าสัตว์
30 มิ.ย. 58
1772
  ประกาศ อบต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
30 มิ.ย. 58
1539
  ประกาศ อบต.นาขอม สอบราคาจัดซื้อหินคลุกเพื่อปรับปรุงถนน
29 มิ.ย. 58
1715
  ประกาศ อบต.หนองกระโน สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
29 มิ.ย. 58
1736
  ประกาศ อบต.วังมหากร สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ
29 มิ.ย. 58
1678
  ประกาศ อบต.โคกหม้อ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
29 มิ.ย. 58
1695
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงตามสาย
29 มิ.ย. 58
1855
  ประกาศ อบต.ลำพยนต์ สอบราคาโครงการก่อร้าง จำนวน 4 โครงการ
29 มิ.ย. 58
1533
  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิท้ศน์
29 มิ.ย. 58
1414
  ประกาศ ทต.ไพศาลี ประมูลจ้างจำนวน 8 โครงการ
29 มิ.ย. 58
1481