Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.บางแก้ว สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
23 มิ.ย. 58
1791
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ประกวดราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
23 มิ.ย. 58
1619
  ประกาศ ทต.หนองเบน สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์
23 มิ.ย. 58
1573
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลราคาให้สิทธิจำหน่ายดอกไม้ ธูป เทียน ทอง และใบเซียมซี ที่ศาลหลักเมือง
23 มิ.ย. 58
1609
  ประกาศ อบต.พระนอน สอบราคาซ์้อครุภัณฑ์กีฬา
23 มิ.ย. 58
1442
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ประกวดราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
23 มิ.ย. 58
1388
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจำนวน 2 โครงการ
23 มิ.ย. 58
1460
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคาจ้าง จำนวน 9 โครงการ
23 มิ.ย. 58
1427
  ประกาศ อบต.ตาสัง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ
23 มิ.ย. 58
1351
  ประกาศ อบต.เกรียงไกร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
23 มิ.ย. 58
1470
  ประกาศ อบต.วังใหญ่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
23 มิ.ย. 58
1342
  ประกาศ อบต.เขาทอง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมทัศน์
23 มิ.ย. 58
1405
  ประกาศ อบต.บางแก้ว สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
23 มิ.ย. 58
1389
  ประกาศ อบต.หนองนมวัว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
23 มิ.ย. 58
1368
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างปรับปรุง ตู้เมนควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า
23 มิ.ย. 58
1469
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ -ส้วม
23 มิ.ย. 58
1340
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาค่าซ่อมใหญ่เครื่องปรับอากาศ สนามกีฬากลางจังหวัด
23 มิ.ย. 58
1436
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อเครื่องแบบชุดฝึก อปพร.จำนวน 100 ชุด
23 มิ.ย. 58
1361
  ประกาศ อบต.บึงเสนาท ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
23 มิ.ย. 58
1429
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาโครงการก่อสร้างประปากลุ่มหนองไม้ใต้ แบบติดตั้งถังทรงแชมเปญ
19 มิ.ย. 58
2118