Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำ
24 มิ.ย. 58
1594
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
24 มิ.ย. 58
1491
  ประกาศ ที่ว่าการอำเภอตากฟ้า ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน
23 มิ.ย. 58
1990
  ประกาศ อบต.บางแก้ว สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
23 มิ.ย. 58
1874
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ประกวดราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
23 มิ.ย. 58
1696
  ประกาศ ทต.หนองเบน สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์
23 มิ.ย. 58
1658
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลราคาให้สิทธิจำหน่ายดอกไม้ ธูป เทียน ทอง และใบเซียมซี ที่ศาลหลักเมือง
23 มิ.ย. 58
1726
  ประกาศ อบต.พระนอน สอบราคาซ์้อครุภัณฑ์กีฬา
23 มิ.ย. 58
1517
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ประกวดราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
23 มิ.ย. 58
1461
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจำนวน 2 โครงการ
23 มิ.ย. 58
1556
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคาจ้าง จำนวน 9 โครงการ
23 มิ.ย. 58
1531
  ประกาศ อบต.ตาสัง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ
23 มิ.ย. 58
1461
  ประกาศ อบต.เกรียงไกร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
23 มิ.ย. 58
1586
  ประกาศ อบต.วังใหญ่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
23 มิ.ย. 58
1422
  ประกาศ อบต.เขาทอง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมทัศน์
23 มิ.ย. 58
1482
  ประกาศ อบต.บางแก้ว สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
23 มิ.ย. 58
1475
  ประกาศ อบต.หนองนมวัว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
23 มิ.ย. 58
1438
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างปรับปรุง ตู้เมนควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า
23 มิ.ย. 58
1561
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ -ส้วม
23 มิ.ย. 58
1413
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาค่าซ่อมใหญ่เครื่องปรับอากาศ สนามกีฬากลางจังหวัด
23 มิ.ย. 58
1524