Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง
19 มิ.ย. 58
1798
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาโครงการปรับปรุงท่อประธานจ่ายน้ำประปา
19 มิ.ย. 58
1686
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) หกล้อขนาดเล็กพร้อมกระบะบรรทุก
19 มิ.ย. 58
1659
  ประกาศ อบต.ทับกฤช สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
18 มิ.ย. 58
1519
  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
18 มิ.ย. 58
1537
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
18 มิ.ย. 58
1463
  ประกาศ ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่จอดรถงานป้องกันเดิม
18 มิ.ย. 58
1489
  ประกาศ อบต.หนองกรด อ.เมืองฯ สอบราคาโครงการจัดซืื้ออุปกณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน
18 มิ.ย. 58
1582
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม
18 มิ.ย. 58
1414
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้
18 มิ.ย. 58
1535
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาจำนวน 7 โครงการ
18 มิ.ย. 58
1514
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง สอบราคาจ้างโครงการถมดินศาลาประชาคม
18 มิ.ย. 58
1401
  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
18 มิ.ย. 58
1371
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรลาดยาง
18 มิ.ย. 58
1377
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำและก่อสร้างป้ายชื่อ
18 มิ.ย. 58
1438
  ประกาศ อบต.ทับกฤช สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
18 มิ.ย. 58
1323
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคา จำนวน 4 โครงการ
17 มิ.ย. 58
1685
  ประกาศ อบต.หนองหม้อ สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
17 มิ.ย. 58
1587
  ประกาศ อบต.หนองปลิง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น
17 มิ.ย. 58
1668
  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลจันเสน จำนวน 24 จุด
15 มิ.ย. 58
1792