Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทม.ชุมแสง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
15 มิ.ย. 58
1716
  ประกาศ ที่ว่าการอำเภอโกรกพระ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
15 มิ.ย. 58
1692
  ประกาศ อบต.ตะคร้อ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ
15 มิ.ย. 58
1733
  ประกาศ อบต.ยางขาว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ
15 มิ.ย. 58
1396
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
15 มิ.ย. 58
1530
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
15 มิ.ย. 58
1397
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
12 มิ.ย. 58
1945
  ประกาศ อบต.มาบแก สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
12 มิ.ย. 58
1979
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
12 มิ.ย. 58
1964
  ประกาศ อบต.บางแก้ว สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
12 มิ.ย. 58
2037
  ประกาศ อบต.มหาโพธิ์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน
12 มิ.ย. 58
1866
  ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกและเทดาดคอนกรีต
12 มิ.ย. 58
1509
  ประกาศ อบต.โคกหม้อ สอบราคาจ้างดครงการก่อสร้างระบบโรงกรองกำจัดสนิมเหล็ก
12 มิ.ย. 58
1500
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง สอบราคาจ้าง จำนวน 10 โครงการ
12 มิ.ย. 58
1499
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วใต้ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
12 มิ.ย. 58
1445
  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
12 มิ.ย. 58
1363
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนน
12 มิ.ย. 58
1335
  ประกาศ ทม.ตาคลี ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
12 มิ.ย. 58
1292
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลซื้อหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
12 มิ.ย. 58
1367
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก
10 มิ.ย. 58
1490