Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาโครงการก่อสร้างประปากลุ่มหนองไม้ใต้ แบบติดตั้งถังทรงแชมเปญ
19 มิ.ย. 58
2200
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง
19 มิ.ย. 58
1880
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาโครงการปรับปรุงท่อประธานจ่ายน้ำประปา
19 มิ.ย. 58
1787
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) หกล้อขนาดเล็กพร้อมกระบะบรรทุก
19 มิ.ย. 58
1727
  ประกาศ อบต.ทับกฤช สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
18 มิ.ย. 58
1579
  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
18 มิ.ย. 58
1637
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
18 มิ.ย. 58
1548
  ประกาศ ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่จอดรถงานป้องกันเดิม
18 มิ.ย. 58
1597
  ประกาศ อบต.หนองกรด อ.เมืองฯ สอบราคาโครงการจัดซืื้ออุปกณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน
18 มิ.ย. 58
1671
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม
18 มิ.ย. 58
1485
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้
18 มิ.ย. 58
1607
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาจำนวน 7 โครงการ
18 มิ.ย. 58
1630
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง สอบราคาจ้างโครงการถมดินศาลาประชาคม
18 มิ.ย. 58
1482
  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
18 มิ.ย. 58
1465
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรลาดยาง
18 มิ.ย. 58
1480
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำและก่อสร้างป้ายชื่อ
18 มิ.ย. 58
1506
  ประกาศ อบต.ทับกฤช สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
18 มิ.ย. 58
1402
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคา จำนวน 4 โครงการ
17 มิ.ย. 58
1756
  ประกาศ อบต.หนองหม้อ สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
17 มิ.ย. 58
1676
  ประกาศ อบต.หนองปลิง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น
17 มิ.ย. 58
1747