Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก
10 มิ.ย. 58
1492
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
10 มิ.ย. 58
1527
  ประกาศ อบต.ฆะมัง สอบราคาจ้าง จำนวน 10 โครงการ
10 มิ.ย. 58
1631
  ประกาศ อบต.หนองนมวัว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
10 มิ.ย. 58
1644
  ประกาศ อบต.ทำนบ สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
10 มิ.ย. 58
1614
  ประกาศ อบต.ช่องแค สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยการลงหินคลุก
10 มิ.ย. 58
1477
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
10 มิ.ย. 58
1351
  ประกาศ อบต.บางพระหลวง สอบราคาจ้าง โครงการเสริมดินพร้อมลงหินคลุกผิวทาง
10 มิ.ย. 58
1279
  ประกาศ อบต.วังข่อย ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
10 มิ.ย. 58
1333
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
10 มิ.ย. 58
1274
  ประกาศ อบต.พนมรอก สอบราคาจ้าง จำนวน 16 โครงการ
8 มิ.ย. 58
1687
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมายานพาหนะ
8 มิ.ย. 58
1709
  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคาจ้างโครงการการก่อสร้งรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก
8 มิ.ย. 58
1625
  ประกาศ อบต.วังข่อย ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
8 มิ.ย. 58
1597
  ประกาศ อบต.หนองกลับ สอบราคา จำนวน 6 โครงการ
5 มิ.ย. 58
1729
  อบต.ไผ่สิงห์ สอบราคา จำนวน 4 โครงการ
5 มิ.ย. 58
1592
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี เสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแพสูบน้ำ
5 มิ.ย. 58
1522
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศชั้นหนึ่ง
5 มิ.ย. 58
1580
  ประกาศ ทต.หนองเบน ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5 มิ.ย. 58
1534
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการบ้านท้องถิ่นไทย
5 มิ.ย. 58
1378