Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา ม.1 บริเวณโรงเรียนวัดศาลจ้าว
13 มิ.ย. 60
669
  ประกาศ อบต.บึงปลาทู สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก ม.1 บ้านหนองมะขาม
12 มิ.ย. 60
662
  ประกาศ อบต.เจริญผล สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองใหม่ และขุดลอกคลอง (จำนวน 4 ช่วง) พร้อมวางท่อกลม คสล. (จำนวน 6 จุด) และคาดคอนกรีตหน้า - หลัง (จำนวน 4 ช่วง) ม.4 บ้านมาบมะขาม
12 มิ.ย. 60
681
  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน
12 มิ.ย. 60
672
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง)
12 มิ.ย. 60
684
  ประกาศ อบต.เนินมะกอก สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ม.7 จากถนนลาดยางเดิม ถึงบ้านนางซิ้ม กิมบุญมี
12 มิ.ย. 60
621
  ประกาศ อบต.บางแก้ว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.บางแก้ว
12 มิ.ย. 60
527
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
7 มิ.ย. 60
674
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
7 มิ.ย. 60
649
  ประกาศ อบต.หนองกระโดน สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 2 โครงการ
7 มิ.ย. 60
665
  ประกาศ อบต.ช่องแค สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
7 มิ.ย. 60
635
  ประกาศ อบต.หนองปลิง ยกเลิกประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ
6 มิ.ย. 60
833
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลซื้อสารส้มก้อน และคลอรีนเหลว (แก๊สคลอรีน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
5 มิ.ย. 60
771
  ประกาศ อบต.หนองยาว ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน จำนวน 13 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
5 มิ.ย. 60
788
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปางมะละกอ ม.2 ม.12 บ้านปางสุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 มิ.ย. 60
900
  ประกาศ ทม.ตาคลี ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
2 มิ.ย. 60
872
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ
2 มิ.ย. 60
904
  ประกาศ อบต.ศาลาแดง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาภายใน ม.2 บ้านศาลาแดง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2 มิ.ย. 60
857
  ประกาศ อบต.เขาชนกัน สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.1 บ้านวังน้ำขาว
2 มิ.ย. 60
706
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย ประมูลจ้างจำนวน 4 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
31 พ.ค. 60
713