Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาโครงการจ้างก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ
2 มิ.ย. 58
1573
  ประกาศ อบต.สร้อยละคร สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ
2 มิ.ย. 58
1361
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
29 พ.ค. 58
1770
  ประกาศ อบต.เจริญผล สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
29 พ.ค. 58
1765
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคา จำนวน 3 โครงการ
29 พ.ค. 58
1682
  ประกาศ อบต.เกรียงไกร สอบราคาซื้อ จำนวน 1 โครงการ
29 พ.ค. 58
1673
  ประกาศ อบต.เขาชายธง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ
29 พ.ค. 58
1681
  ประกาศ อบต.ห้วยหอม ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ
29 พ.ค. 58
1496
  ประกาศ อบต.หนองกรด อ.บรรพตฯ สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
29 พ.ค. 58
1427
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาโครงการจ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำประปา
29 พ.ค. 58
1507
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
29 พ.ค. 58
1432
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ
27 พ.ค. 58
1629
  ประกาศ อบต.ห้วยหอม ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ
27 พ.ค. 58
1583
  ประกาศ อบต.เขาชายธง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ
27 พ.ค. 58
1537
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า
27 พ.ค. 58
1605
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
27 พ.ค. 58
1533
  ประกาศ อบต.ธารทหาร ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์
27 พ.ค. 58
1546
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาดำเนิการโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
27 พ.ค. 58
1471
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมสาธารณะ
26 พ.ค. 58
1495
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
26 พ.ค. 58
1499