Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศชั้นหนึ่ง
5 มิ.ย. 58
1690
  ประกาศ ทต.หนองเบน ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5 มิ.ย. 58
1615
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการบ้านท้องถิ่นไทย
5 มิ.ย. 58
1497
  ประกาศ ทต.หนองเบน ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน
5 มิ.ย. 58
1529
  ประกาศ ทต.พยุหะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบจราจร(โซล่าเซลล์)
4 มิ.ย. 58
2878
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อยางแอสฟัลท์
4 มิ.ย. 58
1604
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
4 มิ.ย. 58
1765
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ
4 มิ.ย. 58
1724
  ประกาศ อบต.วังข่อย สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
4 มิ.ย. 58
1685
  ประกาศ อบต.หนองพิกุล สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2โครงการ
4 มิ.ย. 58
1613
  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
4 มิ.ย. 58
1550
  ประกาศ อบต.พระนอน สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
4 มิ.ย. 58
1481
  ประกาศ อบต.หนองกลับ สอบราคา จำนวน 6 โครงการ
4 มิ.ย. 58
1620
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการบ้านท้องถิ่นไทย
4 มิ.ย. 58
1628
  ประกาศ อบต.หนองปลิง ประมูลซื้อรถขุดตีนตะขาบ
4 มิ.ย. 58
1619
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 6 โครงการ
4 มิ.ย. 58
1606
  ประกาศ อบต.ทับกฤชใต้ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
4 มิ.ย. 58
1536
  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาจ้างโครงการก่อส้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
4 มิ.ย. 58
1506
  ประกาศ อบต.บ้านแก่ง สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
4 มิ.ย. 58
1427
  ประกาศ อบต.ทุ่งทอง สอบราคาซื้อโอ่งน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร
2 มิ.ย. 58
2358