Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาดำเนิการโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
27 พ.ค. 58
1569
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมสาธารณะ
26 พ.ค. 58
1579
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
26 พ.ค. 58
1606
  ประกาศ อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
26 พ.ค. 58
1542
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาโครงการจัดซื้อ จำนวน 2 โครงการ
26 พ.ค. 58
1654
  ประกาศ อบต.พระนอน สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา
25 พ.ค. 58
1697
  ประกาศ อบต.สร้อย ขอยกเลิกการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง
25 พ.ค. 58
1684
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ
25 พ.ค. 58
1496
  ประกาศ อบต.เขาชนกัน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่น
25 พ.ค. 58
1795
  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
25 พ.ค. 58
1585
  ประกาศ ทม.ตาคลี ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
25 พ.ค. 58
1438
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
25 พ.ค. 58
1448
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
25 พ.ค. 58
1561
  ประกาศ อบต.บางตาหงาย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง และวางท่อทางข้าม
25 พ.ค. 58
1684
  ประกาศ อบต.เขาชนกัน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่น
25 พ.ค. 58
1691
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ
25 พ.ค. 58
1584
  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
25 พ.ค. 58
1541
  ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
25 พ.ค. 58
1473
  ประกาศ อำเภอโกรกพระ สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น
25 พ.ค. 58
1469
  ประกาศ ทต.ทับกฤช สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
22 พ.ค. 58
2878