Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
22 พ.ค. 58
1767
  ประกาศ อบต.หนองกระโดน สอบราคาจ้าง จำนวน 11 โครงการ
21 พ.ค. 58
1640
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
21 พ.ค. 58
1964
  ประกาศ อบต.บ้านแก่ง สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
20 พ.ค. 58
1667
  ประกาศ อบต.พนมเศษ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
20 พ.ค. 58
1697
  ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
20 พ.ค. 58
1622
  ประกาศ อบต.วังใหญ่ สอบราคาจ้าง จำนวน 9 โครงการ
20 พ.ค. 58
1568
  ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ
20 พ.ค. 58
1518
  ประกาศ อบต.บางตาหงาย สอบราคาจ้าง จำนวน 9 โครงการ
20 พ.ค. 58
1484
  ประกาศ อบตงท่าไม้ ขอแก้ไขประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
20 พ.ค. 58
1381
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล้ก
20 พ.ค. 58
1431
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนเทศบาล6
19 พ.ค. 58
1563
  ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ
19 พ.ค. 58
1575
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่
19 พ.ค. 58
1582
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ
19 พ.ค. 58
1601
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาวางท่อเมนประปา
19 พ.ค. 58
1662
  ประกาศ อบต.น้ำทรง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
18 พ.ค. 58
1896
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ ขอแก้ไขประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
18 พ.ค. 58
1659
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบิติงานนวดแผนไทย
15 พ.ค. 58
1533
  ประกาศ ทต.หนองเบน สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
15 พ.ค. 58
1455