Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อสารเคมีสำหรับพ่นยุงตัวแก่ในกลุ่มไรีทรอยด์ จำนวน 500 ลิตร
11 พ.ค. 58
1574
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
11 พ.ค. 58
1721
  ประกาศ อบต.สร้อยละคร สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานช่าง
11 พ.ค. 58
1620
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อหัวเจาะบ่อน้ำบาดาลและชุดเจาะลมสำหรับเจาะชั้นหินแข็ง
11 พ.ค. 58
1620
  ประกาศ อบต.ทุ่งทอง สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ
11 พ.ค. 58
1633
  ประกาศ อบต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
11 พ.ค. 58
1482
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
11 พ.ค. 58
1543
  ประกาศ อบต.หัวถนน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
7 พ.ค. 58
1939
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
7 พ.ค. 58
2059
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง
7 พ.ค. 58
2053
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
7 พ.ค. 58
1888
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
7 พ.ค. 58
1707
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.
7 พ.ค. 58
1562
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.
7 พ.ค. 58
1524
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบน้ำประปา
7 พ.ค. 58
1536
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
7 พ.ค. 58
1522
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
7 พ.ค. 58
1983
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
7 พ.ค. 58
1447
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
7 พ.ค. 58
1354
  ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
7 พ.ค. 58
1458