Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.เนินกว้าว สอบราคาจ้างเหมาโครงการจำนวน 5 โครงการ
6 พ.ค. 58
1674
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนก่อนวัยเรียน
6 พ.ค. 58
1685
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ จำนวน 4 โครงการ
6 พ.ค. 58
1690
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง
6 พ.ค. 58
1645
  ประกาศ อบต.หนองกระเจา สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ
6 พ.ค. 58
1566
  ประกาศ ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
6 พ.ค. 58
1406
  ประกาศ อบต.หนองยาว ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ
6 พ.ค. 58
1431
  ประกาศ อบต.โพธิ์ประสาท สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
6 พ.ค. 58
1356
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารและบริเวณพื้นที่ จำนวน 4 โครงการ
6 พ.ค. 58
1347
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
6 พ.ค. 58
1442
  ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
6 พ.ค. 58
1480
  ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด
6 พ.ค. 58
1406
  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
6 พ.ค. 58
1436
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน
6 พ.ค. 58
1376
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
6 พ.ค. 58
1360
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.
30 เม.ย. 58
1626
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
30 เม.ย. 58
1612
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 6 โครงการ
30 เม.ย. 58
1621
  ประกาศ อบต.ด่านช้าง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
30 เม.ย. 58
1521
  ประกาศ อบต.หนองยาว ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ
30 เม.ย. 58
1674