Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
30 เม.ย. 58
1397
  ประกาศ อบต.พรหมนิมิต สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ
30 เม.ย. 58
1372
  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
30 เม.ย. 58
1343
  ประกาศ อบต.หัวถนน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ
30 เม.ย. 58
1375
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารและบริเวณพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
30 เม.ย. 58
1415
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
30 เม.ย. 58
1333
  ประกาศ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สอบราคาซื้อจำนวน 2 โครงการ
30 เม.ย. 58
1419
  ประกาศ อบต.หนองพิกุล สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2โครงการ
30 เม.ย. 58
1387
  ประกาศ อบต.วังม้า สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
30 เม.ย. 58
1391
  ประกาศ อบต.ห้วยหอม สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด
30 เม.ย. 58
1316
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี ยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแพสูบน้ำ
28 เม.ย. 58
1508
  ประกาศ ทต.บรรพตพิสัย สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
28 เม.ย. 58
1618
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 6 โครงการ
28 เม.ย. 58
1547
  ประกาศ อบต.วังข่อย สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
28 เม.ย. 58
1589
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส ประมูลจัดซืดรถยนต์บรรทุกดีเซลติดเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า
28 เม.ย. 58
1533
  ประกาศ อบต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสาธารณะ
28 เม.ย. 58
1476
  ประกาศ อบต.พรหมนิมิต สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังและถนนหินคลุก จำนวน 6 โครงการ
28 เม.ย. 58
1319
  ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
27 เม.ย. 58
1510
  ประกาศ อบต.หัวถนน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
24 เม.ย. 58
1683
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ
24 เม.ย. 58
1753