Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ
24 เม.ย. 58
1756
  ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
24 เม.ย. 58
1657
  ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 2 โครงการ
24 เม.ย. 58
1704
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อ จำนวน 1 โครงการ
24 เม.ย. 58
1533
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกทำนบ
24 เม.ย. 58
1415
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
24 เม.ย. 58
1392
  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
24 เม.ย. 58
1418
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
24 เม.ย. 58
1466
  ประกาศ ทต.บางประมุง สอบราคาจ้างเหมาจำนวน 2 โครงการ
24 เม.ย. 58
1425
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพูนดินพร้อมลงหินคลุกและวางท่อระบายน้ำ คสล.
24 เม.ย. 58
1362
  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
24 เม.ย. 58
1397
  ประกาศ อบต.พระนอน สอบราคาจ้างทำอาหารกลางสำหรับเด็กเล็ก
23 เม.ย. 58
1686
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกทำนบปลา
23 เม.ย. 58
1623
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
23 เม.ย. 58
1662
  ประกาศ อบต.วังเมือง สอบราคาจ้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
23 เม.ย. 58
1542
  ประกาศ อบต.หนองกระเจา อบต.ราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสร้างประตูน้ำ
22 เม.ย. 58
1756
  ประกาศ อบต.น้ำทรง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
22 เม.ย. 58
1540
  ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
22 เม.ย. 58
1523
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงเรือนสำหรับเก็บเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ข้าว
22 เม.ย. 58
1753
  ประกาศ ทต.หนองเบน สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบกระจายเสียงไร้สายอัตโนมัติ
21 เม.ย. 58
1655