Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารและบริเวณพื้นที่ จำนวน 4 โครงการ
6 พ.ค. 58
1456
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
6 พ.ค. 58
1558
  ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
6 พ.ค. 58
1603
  ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด
6 พ.ค. 58
1516
  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
6 พ.ค. 58
1539
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน
6 พ.ค. 58
1468
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
6 พ.ค. 58
1466
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.
30 เม.ย. 58
1729
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
30 เม.ย. 58
1725
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 6 โครงการ
30 เม.ย. 58
1740
  ประกาศ อบต.ด่านช้าง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
30 เม.ย. 58
1596
  ประกาศ อบต.หนองยาว ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ
30 เม.ย. 58
1801
  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
30 เม.ย. 58
1500
  ประกาศ อบต.พรหมนิมิต สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ
30 เม.ย. 58
1492
  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
30 เม.ย. 58
1444
  ประกาศ อบต.หัวถนน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ
30 เม.ย. 58
1472
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารและบริเวณพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
30 เม.ย. 58
1517
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
30 เม.ย. 58
1444
  ประกาศ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สอบราคาซื้อจำนวน 2 โครงการ
30 เม.ย. 58
1511
  ประกาศ อบต.หนองพิกุล สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2โครงการ
30 เม.ย. 58
1488