Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.วังม้า สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
30 เม.ย. 58
1536
  ประกาศ อบต.ห้วยหอม สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด
30 เม.ย. 58
1412
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี ยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแพสูบน้ำ
28 เม.ย. 58
1616
  ประกาศ ทต.บรรพตพิสัย สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
28 เม.ย. 58
1746
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 6 โครงการ
28 เม.ย. 58
1654
  ประกาศ อบต.วังข่อย สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
28 เม.ย. 58
1732
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส ประมูลจัดซืดรถยนต์บรรทุกดีเซลติดเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า
28 เม.ย. 58
1640
  ประกาศ อบต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสาธารณะ
28 เม.ย. 58
1579
  ประกาศ อบต.พรหมนิมิต สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังและถนนหินคลุก จำนวน 6 โครงการ
28 เม.ย. 58
1435
  ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
27 เม.ย. 58
1620
  ประกาศ อบต.หัวถนน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
24 เม.ย. 58
1778
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ
24 เม.ย. 58
1851
  ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
24 เม.ย. 58
1761
  ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 2 โครงการ
24 เม.ย. 58
1805
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อ จำนวน 1 โครงการ
24 เม.ย. 58
1638
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกทำนบ
24 เม.ย. 58
1517
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
24 เม.ย. 58
1481
  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
24 เม.ย. 58
1513
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
24 เม.ย. 58
1568
  ประกาศ ทต.บางประมุง สอบราคาจ้างเหมาจำนวน 2 โครงการ
24 เม.ย. 58
1541