Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
22 เม.ย. 58
1606
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงเรือนสำหรับเก็บเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ข้าว
22 เม.ย. 58
1848
  ประกาศ ทต.หนองเบน สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบกระจายเสียงไร้สายอัตโนมัติ
21 เม.ย. 58
1725
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
21 เม.ย. 58
1784
  ประกาศ อบต.สายลำโพง สอบราคาจ้างจำนวน 7 โครงการ
21 เม.ย. 58
1934
  ประกาศ อบต.ตาสัง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
21 เม.ย. 58
1711
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
21 เม.ย. 58
1727
  ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านแดน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศราคาโครงการก่อสร้างฯของ ทต.บ้านแดน
20 เม.ย. 58
1702
  ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านแดน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศราคาโครงการก่อสร้างฯของ ทต.บ้านแดน
20 เม.ย. 58
1944
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบน้ำ
17 เม.ย. 58
1933
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 36 รายการ
17 เม.ย. 58
2993
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกทำนบ
17 เม.ย. 58
1896
  ประกาศ อบต.นากลาง สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
17 เม.ย. 58
1782
  ประกาศ อบต.ตาคลี รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
17 เม.ย. 58
2378
  ประกาศ อบต.ทุ่งทอง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย
17 เม.ย. 58
1633
  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคา 3 โครงการ
17 เม.ย. 58
1589
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว ยกเลิกการสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv
16 เม.ย. 58
1777
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้างโครงการจ้างออกแบบสวนสนุกน้ำบึงบอระเพ็ด
16 เม.ย. 58
1728
  ่ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv
16 เม.ย. 58
1889
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนเทศบาล6
16 เม.ย. 58
1718