Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ
16 เม.ย. 58
1549
  ประกาศ อบต.หนองตางู สอบราคาจ้างจำนวน 6 โครงการ
16 เม.ย. 58
1475
  ประกาศ อบต.หนองตางู สอบราคาจ้างโครงการประเภทงานชลประทาน จำนวน 3 โครงการ
16 เม.ย. 58
1535
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ออก สอบราคาจ้าง จำนวน 10 โครงการ
16 เม.ย. 58
1512
  ประกาศ อบต.พนมรอก สอบราคา จำนวน 8 โครงการ
9 เม.ย. 58
1856
  ประกาศ อบต.บึงปลาทู สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ
9 เม.ย. 58
1873
  ประกาศ อบต.เจริญผล สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ
9 เม.ย. 58
1784
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ
9 เม.ย. 58
1671
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก
9 เม.ย. 58
1726
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
9 เม.ย. 58
1558
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ
9 เม.ย. 58
1556
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
9 เม.ย. 58
1542
  ประกาศ อบต.ทำนบ สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
9 เม.ย. 58
1550
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
9 เม.ย. 58
1499
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
9 เม.ย. 58
1406
  ประกาศ อบต.ห้วยหอม สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ จำนวน 11 โครงการ
9 เม.ย. 58
1528
  ประกาศ อบต.ไพศาลี สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
9 เม.ย. 58
1529
  ประกาศ อบต.ไพศาลี สอบราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า
9 เม.ย. 58
1517
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่นชุดดอกไม้มห้ศจรรย์
9 เม.ย. 58
1406
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาจัดจ้าง 2 โครงการ
9 เม.ย. 58
1431