Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า
31 มี.ค. 58
1574
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำสำเร็จรูปสำหรับผิวดิน
31 มี.ค. 58
1377
  ประกาศ อบต.เขาทอง สอบราคาซื้อรถบรรทุก
31 มี.ค. 58
1440
  ประกาศ อบต.โพธิ์ประสาท สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 11 โครงการ
30 มี.ค. 58
2333
  ประกาศ อบต.นากลาง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนพูนดินสายเหมืองไฟฟ้า พร้อมลงหินคลุก
30 มี.ค. 58
1749
  ประกาศ อบต.ดอนคา สอบราคาโครงการปรัปปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย
30 มี.ค. 58
1736
  ประกาศ อบต.ดอนคา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประเภทงานชลประทาน จำนวน 3 โครงการ
30 มี.ค. 58
1676
  ประกาศ อบต.ดอนคา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
30 มี.ค. 58
1605
  ประกาศ อบต.ดอนคา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
30 มี.ค. 58
1470
  ประกาศ อบต.หนองกรด อ.บรรพตฯ สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
30 มี.ค. 58
1458
  ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
30 มี.ค. 58
1362
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
30 มี.ค. 58
1347
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
27 มี.ค. 58
1875
  ประกาศ ทต.หนองบัว ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการ
27 มี.ค. 58
1991
  ประกาศ ทต.กุดชมภู รับสมัครสอบคัดเลือก
27 มี.ค. 58
1971
  ประกาศ ทต.หนองเบน ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน
27 มี.ค. 58
1935
  ประกาศ อบต.ดอนคา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ
27 มี.ค. 58
1942
  ประกาศ อบต.ปางสวรรค์ สอบราคาจ้าง จำนวน 12 โครงการ
27 มี.ค. 58
1575
  ประกาศ อบต.ห้วยน้ำหอม สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 9 โครงการ
26 มี.ค. 58
1766
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา
26 มี.ค. 58
1735