Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.หนองนมวัว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
9 เม.ย. 58
1521
  ประกาศ อบต.หนองนมวัว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
9 เม.ย. 58
1458
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
9 เม.ย. 58
1736
  ประกาศ ทต.หนองเบน ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
9 เม.ย. 58
1580
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมแพสูบน้ำ
8 เม.ย. 58
1615
  ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
8 เม.ย. 58
1503
  ประกาศ ทต.ลาดยาว สอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินสระน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
8 เม.ย. 58
1476
  ประกาศ ทต.หนองเบน สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน
8 เม.ย. 58
1593
  ประกาศ อบต.ดอนคา ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรักพร้อมปรับเกลี่ยฯ จำนวน 17 โครงการ
2 เม.ย. 58
1928
  ประกาศ อบต. น้ำทรง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำไฟฟ้า
2 เม.ย. 58
1778
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาซื้อถังขยะ
2 เม.ย. 58
3392
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสรางอาคารศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2 เม.ย. 58
1742
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
2 เม.ย. 58
1760
  ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด
1 เม.ย. 58
1859
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาซื้อวัสดุ
1 เม.ย. 58
1950
  ประกาศ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
1 เม.ย. 58
1791
  ประกาศ อบต.น้ำทรง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
1 เม.ย. 58
1854
  ประกาศ อบต.นากลาง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนพูนดินสายเหมืองไฟฟ้า พร้อมลงหินคลุก
31 มี.ค. 58
1793
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้างฯ จำนวน 3 โครงการ
31 มี.ค. 58
1758
  ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
31 มี.ค. 58
1833