Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทม.ตาคลี ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่นชุดดอกไม้มหัศจรรย์
31 มี.ค. 58
1621
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า
31 มี.ค. 58
1645
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำสำเร็จรูปสำหรับผิวดิน
31 มี.ค. 58
1433
  ประกาศ อบต.เขาทอง สอบราคาซื้อรถบรรทุก
31 มี.ค. 58
1513
  ประกาศ อบต.โพธิ์ประสาท สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 11 โครงการ
30 มี.ค. 58
2429
  ประกาศ อบต.นากลาง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนพูนดินสายเหมืองไฟฟ้า พร้อมลงหินคลุก
30 มี.ค. 58
1846
  ประกาศ อบต.ดอนคา สอบราคาโครงการปรัปปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย
30 มี.ค. 58
1813
  ประกาศ อบต.ดอนคา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประเภทงานชลประทาน จำนวน 3 โครงการ
30 มี.ค. 58
1741
  ประกาศ อบต.ดอนคา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
30 มี.ค. 58
1665
  ประกาศ อบต.ดอนคา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
30 มี.ค. 58
1579
  ประกาศ อบต.หนองกรด อ.บรรพตฯ สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
30 มี.ค. 58
1528
  ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
30 มี.ค. 58
1439
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
30 มี.ค. 58
1433
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
27 มี.ค. 58
1943
  ประกาศ ทต.หนองบัว ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการ
27 มี.ค. 58
2095
  ประกาศ ทต.กุดชมภู รับสมัครสอบคัดเลือก
27 มี.ค. 58
2070
  ประกาศ ทต.หนองเบน ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน
27 มี.ค. 58
1998
  ประกาศ อบต.ดอนคา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ
27 มี.ค. 58
2030
  ประกาศ อบต.ปางสวรรค์ สอบราคาจ้าง จำนวน 12 โครงการ
27 มี.ค. 58
1649
  ประกาศ อบต.ห้วยน้ำหอม สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 9 โครงการ
26 มี.ค. 58
1851