Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ปางสวรรค์ สอบราคาจ้าง จำนวน 12 โครงการ
27 มี.ค. 58
1654
  ประกาศ อบต.ห้วยน้ำหอม สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 9 โครงการ
26 มี.ค. 58
1857
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา
26 มี.ค. 58
1807
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ
26 มี.ค. 58
1753
  ประกาศ อบต.ดอนคา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
26 มี.ค. 58
1674
  ประกาศ อบต.ดอนคา สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ
26 มี.ค. 58
1603
  อบต.ดอนคา สอบราคาจ้างโครการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย
26 มี.ค. 58
1577
  ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคา จำนวน 3 โครงการ
26 มี.ค. 58
1609
  ประกาศ อบต.หนองกระโดน สอบราคาจ้าง จำนวน 16 โครงการ
26 มี.ค. 58
1612
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
26 มี.ค. 58
1521
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง
26 มี.ค. 58
1485
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
26 มี.ค. 58
1473
  ประกาศ อบต.เขาชนกัน สอบราคาจ้างโครงการขยายพื้นทางพร้อมเสริมระดับถนนลูกรัง
26 มี.ค. 58
1574
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่
26 มี.ค. 58
1601
  ประกาศ อบต.หนองนมวัว สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
26 มี.ค. 58
1487
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
26 มี.ค. 58
1674
  ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม
26 มี.ค. 58
1541
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
25 มี.ค. 58
1623
  ประกาศ สถจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน
25 มี.ค. 58
1639
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกีฬาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง
25 มี.ค. 58
1658