Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
20 มี.ค. 58
1907
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เด็กเล็ก
20 มี.ค. 58
1865
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้างฯ จำนวน 5 โครงการ
20 มี.ค. 58
1512
  ประกาศ อบต.เขากะลา สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 8 โครงการ
20 มี.ค. 58
1422
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
20 มี.ค. 58
1425
  ประกาศ อบต.ลำพยนต์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
20 มี.ค. 58
1458
  ประกาศ อบต.บ้านแก่ง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงเหมืองส่งน้ำคลอง
20 มี.ค. 58
1452
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
20 มี.ค. 58
1335
  ประกาศ อบต.น้ำทรง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
18 มี.ค. 58
1670
  ประกาศ อบต.หนองยาว สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
18 มี.ค. 58
1648
  ประกาศ อบต.บางแก้ว สอบราคาจ้าง จำนวน 9 โครงการ
18 มี.ค. 58
1721
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬา
18 มี.ค. 58
1810
  ประกาศ อบต.วังมหากร สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก
18 มี.ค. 58
1732
  ประกาศ อบต.อ่างทอง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ
18 มี.ค. 58
1468
  ประกาศ อบต.น้ำทรง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
18 มี.ค. 58
1448
  ประกาศ อบต.มหาโพธิ์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ
18 มี.ค. 58
1475
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วใต้ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
18 มี.ค. 58
1445
  ประกาศ อบต.พนมรอก สอบราคาโครงการ จำนวน 4 โครงการ
17 มี.ค. 58
1676
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
17 มี.ค. 58
1680
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ประมูลจ้างปรับปรุงอาคาร จำนวน 3 รายการ
17 มี.ค. 58
1681