Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดแยกและทำความสะอาดเมล็ดพันธ์ข้าว
17 มี.ค. 58
1693
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา
17 มี.ค. 58
1698
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
17 มี.ค. 58
1393
  ประกาศ อบต.เนินศาลา ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
17 มี.ค. 58
1375
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้องวางท่อระบายน้ำ
17 มี.ค. 58
1401
  ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
17 มี.ค. 58
1439
  ประกาศ อบต.ฆะมัง สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
17 มี.ค. 58
1396
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด ประมูลจ้างโครงการดูแลบำรุงรักษาถนน
17 มี.ค. 58
1432
  ประกาศ อบต.ท่างิ้ว ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
16 มี.ค. 58
2361
  ประกาศ ทม.ชุมแสง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
16 มี.ค. 58
1715
  ประกาศ อบต.หาดสูง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
16 มี.ค. 58
1698
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า
16 มี.ค. 58
1654
  ประกาศ อบต.วังมหากร สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบรถเกษตร (รถกระเช้า)
16 มี.ค. 58
1480
  ประกาศ อบต.เนินศาลา ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
16 มี.ค. 58
1542
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
16 มี.ค. 58
1436
  ประกาศ อบต.หนองปลิง ประมูลซื้อรถตักเอนกประสงค์
16 มี.ค. 58
1475
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
13 มี.ค. 58
1786
  ประกาศ อบต.หูกวาง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนอคอนกรีตเหล็ก
13 มี.ค. 58
1821
  ประกาศ อบต.บางเคียน ประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
13 มี.ค. 58
1818
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
13 มี.ค. 58
1732