Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.จันเสน ประมููลจ้างโครงการจัดซื้อรถบรรทุกเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
20 มี.ค. 58
2122
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
20 มี.ค. 58
1996
  ประกาศ อบต.หนองหม้อ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
20 มี.ค. 58
1885
  ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
20 มี.ค. 58
1986
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เด็กเล็ก
20 มี.ค. 58
1950
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้างฯ จำนวน 5 โครงการ
20 มี.ค. 58
1597
  ประกาศ อบต.เขากะลา สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 8 โครงการ
20 มี.ค. 58
1496
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
20 มี.ค. 58
1505
  ประกาศ อบต.ลำพยนต์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
20 มี.ค. 58
1540
  ประกาศ อบต.บ้านแก่ง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงเหมืองส่งน้ำคลอง
20 มี.ค. 58
1527
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
20 มี.ค. 58
1416
  ประกาศ อบต.น้ำทรง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
18 มี.ค. 58
1747
  ประกาศ อบต.หนองยาว สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
18 มี.ค. 58
1717
  ประกาศ อบต.บางแก้ว สอบราคาจ้าง จำนวน 9 โครงการ
18 มี.ค. 58
1808
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬา
18 มี.ค. 58
1882
  ประกาศ อบต.วังมหากร สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก
18 มี.ค. 58
1810
  ประกาศ อบต.อ่างทอง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ
18 มี.ค. 58
1551
  ประกาศ อบต.น้ำทรง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
18 มี.ค. 58
1535
  ประกาศ อบต.มหาโพธิ์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ
18 มี.ค. 58
1547
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วใต้ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
18 มี.ค. 58
1522