Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ท่าตะโก ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
13 มี.ค. 58
1597
  ประกาศ อบต.หัวถนน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
13 มี.ค. 58
1426
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด
13 มี.ค. 58
1476
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
13 มี.ค. 58
1439
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
13 มี.ค. 58
1407
  ประกาศ อบต.มหาโพธิ์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมส่งน้ำดาดคอนกรีต
13 มี.ค. 58
1425
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
13 มี.ค. 58
1443
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์
13 มี.ค. 58
1508
  ประกาศ อบต.นากลาง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
12 มี.ค. 58
1787
  ประกาศ อบต.เขาทองสอบราคาจ้างเหมาโครงการจำนวน 8 โครงการ
12 มี.ค. 58
1715
  ประกาศ อบต.นาขอม สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
12 มี.ค. 58
1795
  ประกาศ อบต.หนองปลิง ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยาง
12 มี.ค. 58
1634
  ประกาศ อบต.วังใหญ่ สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
12 มี.ค. 58
1638
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
12 มี.ค. 58
1484
  ประกาศ อบต.อ่างทอง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ
12 มี.ค. 58
1480
  ประกาศ อบต.บางเคียน ประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
12 มี.ค. 58
1474
  ประกาศ อบต.ท่าตะโก ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง
12 มี.ค. 58
1575
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
12 มี.ค. 58
1527
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตระบบประปา
12 มี.ค. 58
1444
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา
12 มี.ค. 58
1561