Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
12 มี.ค. 58
1455
  ประกาศ ทต.หนองเบน สอบราคาจ้ดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร
12 มี.ค. 58
1522
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมนนลงลูกรังและหินคลุก จำนวน 6 โครงการ
12 มี.ค. 58
1403
  ประกาศ อบต.หนองกระเจา สอบราคาโครงการปรับปรุงโรงจอดรถเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
12 มี.ค. 58
1434
  ประกาศ ทต.โกรกพระ ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ประสานงานบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
10 มี.ค. 58
1709
  ประกาศ อบต.ตาคลี แจ้งยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14
10 มี.ค. 58
1702
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาโครงการจ้างก่อสร้างระบบประปากักเก็บน้ำ พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
10 มี.ค. 58
1635
  ประกาศ อบต.บางแก้ว สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากคลอง
10 มี.ค. 58
1666
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมนนลงลูกรังและหินคลุก จำนวน 6 โครงการ
10 มี.ค. 58
1554
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางชนิด CAPE SEAL จำนวน 2 โครงการ
10 มี.ค. 58
1445
  ประกาศ อบต.หนองโพ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่
10 มี.ค. 58
1359
  ประกาศ อบต.พระนอน สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
10 มี.ค. 58
1440
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
10 มี.ค. 58
1471
  ประกาศ อบต.หนองโพ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่
10 มี.ค. 58
1424
  ประกาศ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
10 มี.ค. 58
1397
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
10 มี.ค. 58
1398
  ประกาศ ทต.บางประมุง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
10 มี.ค. 58
1442
  ประกาศ อบต.หนองตางู ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
10 มี.ค. 58
1417
  ประกาศ อบต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Cape Seal
10 มี.ค. 58
1401
  ประกาศ อบต.บางแก้ว สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากคลอง
10 มี.ค. 58
1440