Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทม.ชุมแสง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
16 มี.ค. 58
1822
  ประกาศ อบต.หาดสูง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
16 มี.ค. 58
1814
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า
16 มี.ค. 58
1764
  ประกาศ อบต.วังมหากร สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบรถเกษตร (รถกระเช้า)
16 มี.ค. 58
1573
  ประกาศ อบต.เนินศาลา ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
16 มี.ค. 58
1693
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
16 มี.ค. 58
1566
  ประกาศ อบต.หนองปลิง ประมูลซื้อรถตักเอนกประสงค์
16 มี.ค. 58
1587
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
13 มี.ค. 58
1880
  ประกาศ อบต.หูกวาง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนอคอนกรีตเหล็ก
13 มี.ค. 58
1956
  ประกาศ อบต.บางเคียน ประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
13 มี.ค. 58
1943
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
13 มี.ค. 58
1828
  ประกาศ อบต.ท่าตะโก ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
13 มี.ค. 58
1754
  ประกาศ อบต.หัวถนน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
13 มี.ค. 58
1511
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด
13 มี.ค. 58
1603
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
13 มี.ค. 58
1616
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
13 มี.ค. 58
1536
  ประกาศ อบต.มหาโพธิ์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมส่งน้ำดาดคอนกรีต
13 มี.ค. 58
1557
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
13 มี.ค. 58
1560
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์
13 มี.ค. 58
1654
  ประกาศ อบต.นากลาง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
12 มี.ค. 58
1897