Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันน้ำภายในหมู่บ้าน
10 มี.ค. 58
1377
  ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
10 มี.ค. 58
1469
  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคา 13 โครงการ
9 มี.ค. 58
1811
  ประกาศ อบต.สระแก้ว ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
9 มี.ค. 58
1856
  ประกาศ อบต.ลำพยนต์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
9 มี.ค. 58
1929
  ประกาศ อบต.ตาสัง สอบราคาจ้าเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ
9 มี.ค. 58
1829
  ประกาศ สถจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน
6 มี.ค. 58
2172
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6 มี.ค. 58
2011
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางชนิด CAPE SEAL จำนวน 2 โครงการ
6 มี.ค. 58
2208
  ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
6 มี.ค. 58
1686
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ
6 มี.ค. 58
1707
  ประกาศ ทต.หนองเบน ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6 มี.ค. 58
1640
  ประกาศ ทต.ลาดยาว สอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินสระน้ำ
6 มี.ค. 58
1646
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่
6 มี.ค. 58
1587
  ประกาศ อบต.วังม้า สอบราคาจ้างโครงการถนน คสล. จำนวน 8 โครงการ
6 มี.ค. 58
1547
  ประกาศ ทต.บางมะฝ่อ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
6 มี.ค. 58
1451
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
6 มี.ค. 58
1551
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง
6 มี.ค. 58
1509
  ประกาศ อบต.แม่วงก์ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
6 มี.ค. 58
1516
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่
5 มี.ค. 58
1793