Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.บางแก้ว สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากคลอง
10 มี.ค. 58
1508
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันน้ำภายในหมู่บ้าน
10 มี.ค. 58
1473
  ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
10 มี.ค. 58
1578
  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคา 13 โครงการ
9 มี.ค. 58
1880
  ประกาศ อบต.สระแก้ว ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
9 มี.ค. 58
1922
  ประกาศ อบต.ลำพยนต์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
9 มี.ค. 58
1997
  ประกาศ อบต.ตาสัง สอบราคาจ้าเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ
9 มี.ค. 58
1914
  ประกาศ สถจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน
6 มี.ค. 58
2261
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6 มี.ค. 58
2064
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางชนิด CAPE SEAL จำนวน 2 โครงการ
6 มี.ค. 58
2271
  ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
6 มี.ค. 58
1757
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ
6 มี.ค. 58
1764
  ประกาศ ทต.หนองเบน ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6 มี.ค. 58
1713
  ประกาศ ทต.ลาดยาว สอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินสระน้ำ
6 มี.ค. 58
1715
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่
6 มี.ค. 58
1685
  ประกาศ อบต.วังม้า สอบราคาจ้างโครงการถนน คสล. จำนวน 8 โครงการ
6 มี.ค. 58
1641
  ประกาศ ทต.บางมะฝ่อ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
6 มี.ค. 58
1543
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
6 มี.ค. 58
1660
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง
6 มี.ค. 58
1574
  ประกาศ อบต.แม่วงก์ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
6 มี.ค. 58
1575