Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาซื้อสารส้ม ปูนขาว และคลอรีน
5 มี.ค. 58
2920
  ประกาศ อบต.หนองนมวัว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 2 โครงการ
5 มี.ค. 58
1738
  ประกาศ อบต.หนองหม้อ สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุประปา
5 มี.ค. 58
1665
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
5 มี.ค. 58
1495
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
5 มี.ค. 58
1516
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างเหมาโครงการท่อเหลี่ยม คสล.
5 มี.ค. 58
1419
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาซื้อกล้องโทรท้ศน์วงจรปิด (cctv)
5 มี.ค. 58
1493
  ประกาศ ทต.บางมะฝ่อ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
5 มี.ค. 58
1413
  ประกาศ ทต.บางมะฝ่อ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล.
5 มี.ค. 58
1450
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมนน
2 มี.ค. 58
1974
  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
2 มี.ค. 58
1948
  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
2 มี.ค. 58
1924
  ประกาศ อบต.สร้อยละคร สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง
2 มี.ค. 58
1875
  ประกาศ อบต.แม่วงก์ สอบราคาจ้างตามโครงการย้ายหอถังสูงประปา
2 มี.ค. 58
1694
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารศุนย์บริการสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
2 มี.ค. 58
1462
  ประกาศ อบต.วังข่อย สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
2 มี.ค. 58
1500
  ประกาศ อบต.หนองกระโดน สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
2 มี.ค. 58
1485
  ประกาศ อบต.ตาสัง สอบราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ
2 มี.ค. 58
1447
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2 มี.ค. 58
1534
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนดินลูกรัง
2 มี.ค. 58
1461