Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านวังใหญ่พัฒนา ต.ท่าไม้
15 พ.ค. 60
738
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองท่าตะโก ม.1,6
15 พ.ค. 60
724
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา
9 พ.ค. 60
1033
  ประกาศ อบต.โคกหม้อ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2,3,6,7,8,9
9 พ.ค. 60
885
  ประกาศ ทม.ตาคลี ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามบาสเกตบอลบริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิมตาคลี ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิส์
8 พ.ค. 60
1072
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลจ้างเหมาปรับผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ำถนนโกสีย์จากแยกถนนโกสีย์ 33 ถึงแยกหลังธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสวรรค์วิถี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
5 พ.ค. 60
912
  ประกาศ อบต.หูกวาง สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
5 พ.ค. 60
774
  ประกาศ อบต.บ้านแก่ง สอบราคาซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูลไม่เกิน 2,400 ซีซี กำลังม้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า
5 พ.ค. 60
670
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง ม.2 ต.หนองโพ เชื่อมต่อ ต.หัวหวาย (ช่วงที่ 2)
4 พ.ค. 60
831
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.9 ต.ธารทหาร เชื่อมต่อ ต.วังบ่อ
4 พ.ค. 60
806
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก ม.6, 12 ต.วังบ่อ เชื่อมต่อ ต.นาขอม
4 พ.ค. 60
776
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.3 ต.วังใหญ่ เชื่อมต่อ ต.สายลำโพง
4 พ.ค. 60
659
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.17 ต.เขาชนกัน เชื่อมต่อ ต.ปางมะค่า อ.ขาณุฯ จ.กำแพงเพชร (ช่วงที่ 2)
4 พ.ค. 60
627
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.1 ต.หูกวาง เชื่อมต่อ ต.ท่างิ้ว (ช่วงที่ 2)
4 พ.ค. 60
641
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม. 4 ต.บ้านแดน เชื่อมต่อ ต.ท่างิ้ว
4 พ.ค. 60
614
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ม.3 ต.สระทะเล เชื่อมต่อ ต.พยุหะ
4 พ.ค. 60
611
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล ม.4,9 ต.โพธิ์ประสาท เชื่อมต่อ ต.ลำพยนต์
4 พ.ค. 60
629
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาถนน ค.ส.ล. ม. 7 ต.บางตาหงาย เชื่อมต่อ ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย
4 พ.ค. 60
612
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 ต.ลาดยาว เชื่อมต่อ ต.บ้านไร่
4 พ.ค. 60
594
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ประมูลจ้างขุดลอกคลองพร้อมลงลูกรังคันคลอง ม.1,8 ต.ธารทหาร เชื่อมต่อ ต.สายลำโพง (ช่วงที่2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4 พ.ค. 60
613