Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ตาสัง สอบราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ
2 มี.ค. 58
1529
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2 มี.ค. 58
1598
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนดินลูกรัง
2 มี.ค. 58
1531
  ประกาศ ทต.หนองเบน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2 มี.ค. 58
1518
  ประกาศ อบต.ตะคร้อ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 2 โครงการ
2 มี.ค. 58
1455
  ประกาศ อบต.โคกเดื่อ สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
2 มี.ค. 58
1619
  ประกาศ ทต.ช่องแค สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน
2 มี.ค. 58
1453
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
2 มี.ค. 58
1559
  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
2 มี.ค. 58
1561
  ประกาศ อบต.ด่านช้าง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกอัดบด
2 มี.ค. 58
1534
  ประกาศ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
2 มี.ค. 58
1570
  ประกาศ อบต.โพธิประสาท สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
2 มี.ค. 58
1566
  ประกาศ อบต.ศาลาแดง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2 มี.ค. 58
1501
  ประกาศ อบต.บางม่วง สอบราคาซื้อสารส้มก้อนใส
2 มี.ค. 58
1653
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
2 มี.ค. 58
1591
  ประกาศ อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2 มี.ค. 58
1822
  ประกาศ อบต.ตะเคียนเลื่อน สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
2 มี.ค. 58
1586
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนดินลูกรัง
26 ก.พ. 58
2022
  ประกาศ อบต.หนองกระโดน สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
26 ก.พ. 58
1852
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา
26 ก.พ. 58
1909