Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.มหาโพธิ์ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
24 ก.พ. 58
1662
  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
24 ก.พ. 58
1504
  ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาโครงการจ้างเหมาเดินสายติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าโซล่าเซล
24 ก.พ. 58
1524
  ประกาศ อบต.ตาขีด สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาธง
24 ก.พ. 58
1544
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ออก ประมูลซื้อรถสุขาเคลื่อนที่
24 ก.พ. 58
2845
  ประกาศ อบต.น้ำทรง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและสะพาน
24 ก.พ. 58
1443
  ประกาศ อบต.วังใหญ่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
24 ก.พ. 58
1495
  ประกาศ อบต.พยุหะ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
20 ก.พ. 58
2946
  ประกาศ ทต.พยุหะ สอบราคาซื้อรถมอเตอร์ไซต์ปิคอัพอเนกประสงค์
20 ก.พ. 58
1895
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
20 ก.พ. 58
1808
  ประกาศ อบต.หูกวาง สอบราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
20 ก.พ. 58
1851
  ประกาศ อบต.หนองกระโดน สอบราคาจ้าง จำนวน 12 โครงการ
20 ก.พ. 58
1914
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
20 ก.พ. 58
1482
  ประกาศ อบต.บางม่วง สอบราคาโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
20 ก.พ. 58
1478
  ประกาศ ทต.บางประมุง ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างถนน คสล.
20 ก.พ. 58
1545
  ประกาศ ทต.หนองบัว ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
20 ก.พ. 58
1391
  ประกาศ ทต.ทับกฤช สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
20 ก.พ. 58
1364
  ประกาศ ทต.ทับกฤช สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายเอนกประสงค์
20 ก.พ. 58
1429
  ประกาศ อบต.น้ำทรง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟับท์ติกคอนกรีต
20 ก.พ. 58
1458
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ
20 ก.พ. 58
1526