Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.เนินมะกอก ประกวดราคาจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง
20 ก.พ. 58
1563
  ประกาศ อบต.เขากะลา สอบราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
19 ก.พ. 58
1746
  ประกาศ อบต.บ้านมะเกลือ สอบราคาซื้อ จำนวน 1 โครงการ
19 ก.พ. 58
1765
  ประกาศ อบต.หนองกระเจา ขอแก้ไขรายการในใบประกาศการประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
19 ก.พ. 58
1793
  ประกาศ อบต.หนองกระเจา ประกวดราาจ้างโครงการซ่อมแซมสร้างถนนลาดยาง
19 ก.พ. 58
1810
  ประกาศ อบต.หนองเต่า ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
19 ก.พ. 58
1760
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
19 ก.พ. 58
1488
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงความยาวท่อลอดเหลี่ยม
19 ก.พ. 58
1458
  ประกาศ อบต.น้ำทรง ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
19 ก.พ. 58
1416
  ประกาศ อบต.วังม้า สอบราคาซื้อสารส้ม และคลอรีน
18 ก.พ. 58
1774
  ประกาศ อบต.เนินมะกอก ประกวดราคาจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง
18 ก.พ. 58
1771
  ประกาศ อบต.หนองเต่า ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
18 ก.พ. 58
1750
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม สอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น
17 ก.พ. 58
1830
  ประกาศ ทต.หนองเบน สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง
17 ก.พ. 58
1816
  ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างโครงการซ่อมและปรับปรุงแพเหล็กโรงสูบน้ำ
17 ก.พ. 58
1773
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
17 ก.พ. 58
1729
  ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างโครงการซ่อมและปรับปรุงแพเหล็กโรงสูบน้ำ
17 ก.พ. 58
1685
  ประกาศ อบต.เขาชายธง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
17 ก.พ. 58
1452
  ประกาศ อบต.วังม้า ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อสารส้มและคลอรีน
17 ก.พ. 58
1443
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำ
17 ก.พ. 58
1483