Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทต.ทับกฤช สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายเอนกประสงค์
20 ก.พ. 58
1522
  ประกาศ อบต.น้ำทรง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟับท์ติกคอนกรีต
20 ก.พ. 58
1517
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ
20 ก.พ. 58
1609
  ประกาศ อบต.เนินมะกอก ประกวดราคาจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง
20 ก.พ. 58
1619
  ประกาศ อบต.เขากะลา สอบราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
19 ก.พ. 58
1813
  ประกาศ อบต.บ้านมะเกลือ สอบราคาซื้อ จำนวน 1 โครงการ
19 ก.พ. 58
1861
  ประกาศ อบต.หนองกระเจา ขอแก้ไขรายการในใบประกาศการประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
19 ก.พ. 58
1886
  ประกาศ อบต.หนองกระเจา ประกวดราาจ้างโครงการซ่อมแซมสร้างถนนลาดยาง
19 ก.พ. 58
1872
  ประกาศ อบต.หนองเต่า ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
19 ก.พ. 58
1828
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
19 ก.พ. 58
1569
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงความยาวท่อลอดเหลี่ยม
19 ก.พ. 58
1533
  ประกาศ อบต.น้ำทรง ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
19 ก.พ. 58
1525
  ประกาศ อบต.วังม้า สอบราคาซื้อสารส้ม และคลอรีน
18 ก.พ. 58
1888
  ประกาศ อบต.เนินมะกอก ประกวดราคาจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง
18 ก.พ. 58
1861
  ประกาศ อบต.หนองเต่า ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
18 ก.พ. 58
1833
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม สอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น
17 ก.พ. 58
1908
  ประกาศ ทต.หนองเบน สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง
17 ก.พ. 58
1900
  ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างโครงการซ่อมและปรับปรุงแพเหล็กโรงสูบน้ำ
17 ก.พ. 58
1853
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
17 ก.พ. 58
1847
  ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างโครงการซ่อมและปรับปรุงแพเหล็กโรงสูบน้ำ
17 ก.พ. 58
1749