Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาจ้างโครงการขุดสระน้ำเก็บน้ำเพื่อกิจการประปา
17 ก.พ. 58
1517
  ประกาศ ทม.ตาคลี ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่นชุดดอกไม้มหัศจรรย์
16 ก.พ. 58
1662
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่นชุดดอกไม้มห้ศจรรย์
16 ก.พ. 58
1718
  ประกาศ อบต.บางม่วง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
16 ก.พ. 58
1738
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ประมูลซื้อวัสดุยางแอสฟัลท์
16 ก.พ. 58
1712
  ประกาศ อบต.ตะเคียนเลื่อน สอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
16 ก.พ. 58
2526
  ประกาศ อบต.ห้วยั่วใต้ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 1 โครงการ
16 ก.พ. 58
1548
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
16 ก.พ. 58
1457
  ประกาศ อบต.วังม้า สอบราคาสารส้ม และคลอรีน
16 ก.พ. 58
1522
  ประกาศ อบต.ธารทหาร สอบราคาจ้างเหมารถโค้ชปรับอากาศ
16 ก.พ. 58
1444
  ประกาศ ทต.หนองบัว ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
16 ก.พ. 58
1437
  ประกาศ อบต.ปางสวรรค์ ประกวดราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
16 ก.พ. 58
1466
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
16 ก.พ. 58
1467
  ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาโครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม
16 ก.พ. 58
1514
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วใต้ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 1 โครงการ
16 ก.พ. 58
1491
  ประกาศ ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ เปลี่ยนแปลงเปิดเผยราคากลางโครงการขุดสระน้ำเก็บน้ำเพื่อกิจการประปา
16 ก.พ. 58
1513
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงประตูตลาดสด
16 ก.พ. 58
1427
  ประกาศ อบต.พนมเศษ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก
16 ก.พ. 58
1455
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
16 ก.พ. 58
1481
  การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2558
16 ก.พ. 58
1628