Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.พนมเศษ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก
16 ก.พ. 58
1549
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
16 ก.พ. 58
1569
  การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2558
16 ก.พ. 58
1736
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ
13 ก.พ. 58
1939
  ประกาศ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
13 ก.พ. 58
1932
  ประกาศ ทต.พยุหะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน 2 โครงการ
13 ก.พ. 58
1996
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.
13 ก.พ. 58
1740
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก
13 ก.พ. 58
1669
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองพร้อมวางท่อ
13 ก.พ. 58
1683
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล
13 ก.พ. 58
1597
  ประกาศ ทต.บางมะฝ่อ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล.
13 ก.พ. 58
1564
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.
13 ก.พ. 58
1589
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง
13 ก.พ. 58
1672
  ประกาศ อบต.ทุ่งทอง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
13 ก.พ. 58
1622
  ประกาศ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
13 ก.พ. 58
1611
  ประกาศ อบต.ทับกฤช สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
13 ก.พ. 58
1638
  ประกาศ อบต.ไผ่สิงห์ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ
13 ก.พ. 58
1584
  ประกาศ อบต.ตากฟ้า สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
13 ก.พ. 58
1609
  ประกาศ อบต.นาขอม สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
12 ก.พ. 58
1799
  ประกาศ ทต.พยุหะ เพิ่มเติมสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า Hight mast จำนวน 2 โครงการ
12 ก.พ. 58
1737