Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
11 ก.พ. 58
1769
  ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
11 ก.พ. 58
1688
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
11 ก.พ. 58
1742
  ประกาศ อบต.โคกหม้อ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์
11 ก.พ. 58
1724
  ประกาศ อบต.โคกหม้อ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
11 ก.พ. 58
1599
  ประกาศ อบต.บึงปลาทู สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
11 ก.พ. 58
1602
  ประกาศ อบต.บางแก้ว ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
11 ก.พ. 58
1523
  ประกาศ อบต.ตาสัง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
11 ก.พ. 58
1451
  ประกาศ อบต.โคกหม้อ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
11 ก.พ. 58
1449
  ประกาศ อบต.ทับกฤช สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
11 ก.พ. 58
1504
  ประกาศ อบต.พระนอน แก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
11 ก.พ. 58
1592
  ประกาศ อบต.ฆะมัง สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
11 ก.พ. 58
1477
  ประกาศ อบต.ตระคร้อ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
11 ก.พ. 58
1481
  ประกาศ อบต.บางเคียน สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
11 ก.พ. 58
1451
  ประกาศ อบต.หัวถนน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
11 ก.พ. 58
1328
  ประกาศ อบต.บึงเสนาท ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
11 ก.พ. 58
1502
  ประกาศ อบต.ทำนบ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
11 ก.พ. 58
1481
  ประกาศ อบต.น้ำทรง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
9 ก.พ. 58
1826
  ประกาศ อบต.ทับกฤช สอบราคา จำนวน 3 โครงการ
9 ก.พ. 58
1734
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่่
9 ก.พ. 58
1690