Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่่
9 ก.พ. 58
1690
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น
9 ก.พ. 58
1634
  ประกาศ ทต.ท่าน้ำอ้อย สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
9 ก.พ. 58
1714
  ประกาศ ทต.บรรพตพิสัย สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.
9 ก.พ. 58
1524
  ประกาศ อบต.หูกวาง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนอคอนกรีตเหล็ก
9 ก.พ. 58
1430
  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
9 ก.พ. 58
1397
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ
9 ก.พ. 58
1456
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานตาก คสล.
9 ก.พ. 58
1494
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
9 ก.พ. 58
1535
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
9 ก.พ. 58
1454
  ประกาศ ทต.พยุหะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน 2 โครงการ
9 ก.พ. 58
1506
  ประกาศ อบต.นำ้ทรง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
9 ก.พ. 58
1438
  ประกาศ อบต.โคกเดื่อ สอบราคา จำนวน 11 โครงการ
6 ก.พ. 58
1956
  ประกาศ อบต.วังซ่าน ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล
6 ก.พ. 58
1889
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
6 ก.พ. 58
1908
  ประกาศ อบต.วังมหากร สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระประปา และโครงการก่อสร้างถนน คสล.
6 ก.พ. 58
1895
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
5 ก.พ. 58
1953
  ประกาศ อบต.แม่วงก์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5 ก.พ. 58
1837
  ประกาศ อบต.หนองนมวัว สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
5 ก.พ. 58
1883
  ประกาศ อบต.ไพศาลี สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
5 ก.พ. 58
1853