Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
4 ก.พ. 58
1579
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่
4 ก.พ. 58
1578
  ประกาศ อบต.เขากะลา สอบราคาจ้างเหมา รวม 2 โครงการ
4 ก.พ. 58
1510
  ประกาศ อบต.ตาสัง สอบราคาจ้างเหมาโครงการอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
4 ก.พ. 58
1823
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน
4 ก.พ. 58
1458
  ประกาศ อบต.บางเคียน สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
4 ก.พ. 58
1483
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
4 ก.พ. 58
1446
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ ขอเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจำนวน 2 โครงการ
4 ก.พ. 58
1447
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
4 ก.พ. 58
1501
  ประกาศ อบต.หนองยาว สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
4 ก.พ. 58
1483
  ประกาศ อบต.เขาชายธง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
4 ก.พ. 58
1490
  ประกาศ อบต.ลาดยาว ประกวดราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 13 โครงการ
4 ก.พ. 58
1469
  ประกาศ ทต.ลาดยาว สอบราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
4 ก.พ. 58
1492
  ประกาศ ทต.ลาดยาว สอบราคาโครงการอ่สร้างพนังกั้นน้ำ ค.ส.ล.
4 ก.พ. 58
1586
  ประกาศ อบต.ยางขาว สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน
4 ก.พ. 58
1434
  ประกาศ อบต.บางเคียน สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
3 ก.พ. 58
1799
  ประกาศ อบต.ทับกฤชใต้ สอบราคา จำนวน 4 โครงการ
3 ก.พ. 58
1793
  ประกาศ อบต.นาขอม สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
3 ก.พ. 58
1807
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
3 ก.พ. 58
1819
  ประกาศ อบต.ลาดยาว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฯ จำนวน 13 โครงการ
3 ก.พ. 58
1726