Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
9 ก.พ. 58
1608
  ประกาศ ทต.พยุหะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน 2 โครงการ
9 ก.พ. 58
1643
  ประกาศ อบต.นำ้ทรง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
9 ก.พ. 58
1556
  ประกาศ อบต.โคกเดื่อ สอบราคา จำนวน 11 โครงการ
6 ก.พ. 58
2070
  ประกาศ อบต.วังซ่าน ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล
6 ก.พ. 58
2043
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
6 ก.พ. 58
2060
  ประกาศ อบต.วังมหากร สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระประปา และโครงการก่อสร้างถนน คสล.
6 ก.พ. 58
2040
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
5 ก.พ. 58
2113
  ประกาศ อบต.แม่วงก์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5 ก.พ. 58
1935
  ประกาศ อบต.หนองนมวัว สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
5 ก.พ. 58
2028
  ประกาศ อบต.ไพศาลี สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
5 ก.พ. 58
1987
  ประกาศ ทต.บางประมุง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
5 ก.พ. 58
1941
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
5 ก.พ. 58
1591
  ประกาศ อบต.พิกุล สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
5 ก.พ. 58
1545
  ประกาศ อบต.พระนอน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
5 ก.พ. 58
1555
  ประกาศ อบต.หนองหลวง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
5 ก.พ. 58
1546
  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์
5 ก.พ. 58
1593
  ประกาศ อบต.บางแก้ว สอบราคาจำนวน 4 โครงการ
5 ก.พ. 58
1583
  ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลอง
5 ก.พ. 58
1616
  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
5 ก.พ. 58
1603