Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5380 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.อ่างทอง สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก
22 ม.ค. 58
1655
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ
22 ม.ค. 58
1605
  ประกาศ อบต.ยางตาล ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
22 ม.ค. 58
1604
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
22 ม.ค. 58
1507
  ประกาศ อบต.พระนอน สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
22 ม.ค. 58
1560
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
22 ม.ค. 58
1520
  ประกาศ อบต.ตะเคียนเลื่อน สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
22 ม.ค. 58
1752
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาจัดจ้าง 3 โครงการ
21 ม.ค. 58
1857
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาจ้างจ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำ
21 ม.ค. 58
1815
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
21 ม.ค. 58
1799
  ประกาศ อบต.โพธิ์ประสาท สอบราคาจำนวน 3 โครงการ
21 ม.ค. 58
1976
  ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
21 ม.ค. 58
1881
  ประกาศ อบต.หนองกลับ จำนวน 10 โครงการ
20 ม.ค. 58
1773
  ประกาศ อบต.สร้อยละคร สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
20 ม.ค. 58
1797
  ประกาศ อบต.ยางตาล สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
20 ม.ค. 58
1839
  ประกาศ อบต.บางม่วง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา
19 ม.ค. 58
1884
  ประกาศ อบต.บ้านมะเกลือสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
19 ม.ค. 58
1676
  ประกาศ อบต.วังบ่อ ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง
19 ม.ค. 58
1760
  ประกาศ อบต.ธารทหาร สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
19 ม.ค. 58
1770
  ประกาศ อบต.เขาดิน ส่งประกาศสอบราคาจ้าง
19 ม.ค. 58
1691