Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
21 ม.ค. 58
1925
  ประกาศ อบต.หนองกลับ จำนวน 10 โครงการ
20 ม.ค. 58
1814
  ประกาศ อบต.สร้อยละคร สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
20 ม.ค. 58
1839
  ประกาศ อบต.ยางตาล สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
20 ม.ค. 58
1893
  ประกาศ อบต.บางม่วง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา
19 ม.ค. 58
1930
  ประกาศ อบต.บ้านมะเกลือสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
19 ม.ค. 58
1712
  ประกาศ อบต.วังบ่อ ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง
19 ม.ค. 58
1807
  ประกาศ อบต.ธารทหาร สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
19 ม.ค. 58
1810
  ประกาศ อบต.เขาดิน ส่งประกาศสอบราคาจ้าง
19 ม.ค. 58
1730
  ประกาศ อบต.หนองหลวง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ
19 ม.ค. 58
1557
  ประกาศ ทน.นว. ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงพื้นลานกีฬาอุทยานสวรรค์
19 ม.ค. 58
1508
  ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างโครงการซ่อมและปรับปรุงแพเหล็กโรงสูบน้ำ
19 ม.ค. 58
1570
  ประกาศ อบต.ธารทหาร สอบราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
19 ม.ค. 58
1554
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง
19 ม.ค. 58
1603
  ประกาศ อบต.วังบ่อ ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง
19 ม.ค. 58
1400
  ประกาศ อบต.บ้านมะเกลือ สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
19 ม.ค. 58
1594
  ประกาศ อบต.หนองยาว สอบราคาจ้างโครงการจำนวน 2 โครงการ
16 ม.ค. 58
1977
  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
16 ม.ค. 58
1965
  ประกาศ อบต.เขาชนกัน สอบราคาจำนวน 2 โครงการ
16 ม.ค. 58
1915
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
16 ม.ค. 58
1846