Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ธารทหาร สอบราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
19 ม.ค. 58
1592
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง
19 ม.ค. 58
1642
  ประกาศ อบต.วังบ่อ ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง
19 ม.ค. 58
1427
  ประกาศ อบต.บ้านมะเกลือ สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
19 ม.ค. 58
1630
  ประกาศ อบต.หนองยาว สอบราคาจ้างโครงการจำนวน 2 โครงการ
16 ม.ค. 58
2023
  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
16 ม.ค. 58
2009
  ประกาศ อบต.เขาชนกัน สอบราคาจำนวน 2 โครงการ
16 ม.ค. 58
1951
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
16 ม.ค. 58
1887
  ประกาศ อบต.ช่องแค สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 1 โครงการ
16 ม.ค. 58
1876
  ประกาศ อบต.วังม้า สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
16 ม.ค. 58
1800
  ประกาศ อบต.วังซ่านสอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
16 ม.ค. 58
1620
  ประกาศ อบต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 1 โครงการ
16 ม.ค. 58
1689
  ประกาศ อบต.บางม่วง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
16 ม.ค. 58
1588
  ประกาศ อบต.เกรียงไกร สอบราคาจำนวน 1 โครงการ
16 ม.ค. 58
1625
  ประกาศ อบต.หนองกระเจา สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
15 ม.ค. 58
1966
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
15 ม.ค. 58
2069
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
15 ม.ค. 58
1993
  ประกาศ สถจ.นครสวรรค์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
15 ม.ค. 58
2017
  ประกาศ อบต.เขากะลา สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 10 โครงการ
14 ม.ค. 58
1875
  ประกาศ อบต.มาบแก สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
14 ม.ค. 58
2060