Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ทับกฤช สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
9 ม.ค. 58
1971
  ประกาศ อบต.หนองนมวัว สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
9 ม.ค. 58
1864
  ประกาศ อบต.พรหมนิมิต สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
9 ม.ค. 58
2113
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก จำนวน 2 โครงการ
9 ม.ค. 58
1659
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก จำนวน 2 โครงการ
9 ม.ค. 58
1684
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
9 ม.ค. 58
1604
  ประกาศ อบต.หนองโพ สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
9 ม.ค. 58
1590
  ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.
8 ม.ค. 58
1776
  ประกาศ อบต.ห้วยน้ำหอม สอบราคาจ้างเหมาจำนวน 7 โครงการ
7 ม.ค. 58
1828
  ประกาศ อบต.น้ำทรง ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง
7 ม.ค. 58
1904
  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาจ้างเหมาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
6 ม.ค. 58
1649
  ประกาศ อบต.นาขอม ประกาศผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
6 ม.ค. 58
1712
  ประกาศ ทต.พยุหะ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า สนง.ทต.พยุหะ
6 ม.ค. 58
1658
  ประกาศ อบต.บางม่วง สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกและไหล่ทาง จำนวน 4 โครงการ
5 ม.ค. 58
1758
  ประกาศ อบต.นาขอม ประกาศผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
5 ม.ค. 58
1737
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมที่ชำรุดเสียหาย
30 ธ.ค. 57
1864
  ประกาศ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สอบราคาซื้อเครื่องสายไร้สายและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
30 ธ.ค. 57
2033
  ประกาศ ทต.ไพศาลี ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ
30 ธ.ค. 57
1937
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
30 ธ.ค. 57
1909
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น
30 ธ.ค. 57
1809