Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.แม่วงก์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดไฮดรอลิค
23 ธ.ค. 57
1720
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ จำนวน 6 โครงการ
23 ธ.ค. 57
1630
  ประกาศ อบต.บางม่วง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
22 ธ.ค. 57
1732
  ประกาศ อบต.ยางตาล ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
19 ธ.ค. 57
1769
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาจำนวน 9 โครงการ
19 ธ.ค. 57
1733
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
18 ธ.ค. 57
1741
  ประกาศ อบต.เขากะลา สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับเด้กก่อนวัยเรียน
17 ธ.ค. 57
1780
  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
17 ธ.ค. 57
1732
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนเสริมดินบดอัด
17 ธ.ค. 57
1746
  ประกาศ อบต.วังเมือง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
17 ธ.ค. 57
1688
  อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้างจำนวน 4 โครงการ
16 ธ.ค. 57
1713
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
16 ธ.ค. 57
1726
  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างสำหรับเด็ก
16 ธ.ค. 57
1803
  ประกาศ อบต.ยางตาล สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก
16 ธ.ค. 57
1853
  ประกาศ อบต.นากลาง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
15 ธ.ค. 57
1825
  ประกาศ อบต.นายขอม แจ้งรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
15 ธ.ค. 57
1751
  ประกาศ อบต.นาขอม กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปา
15 ธ.ค. 57
1745
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
15 ธ.ค. 57
1555
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาโครงการจ้างก่อสร้างเสาธง
15 ธ.ค. 57
1411
  ประกาศ อบต.ทับกฤช ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
12 ธ.ค. 57
1800